Golf Guard Insurance

Met deze verzekering kunt u zich zonder zorgen aan uw favoriete sport wagen.

Golf Guard Insurance dekt niet alleen de speler (terugbetaling van bijdragen, schadevergoeding bij ongevallen, invaliditeit en overlijden) maar ook zijn materiaal (schade, diefstal, verlies). En als u een ‘hole in one’ scoort, geven wij een rondje…

 

Ook als winnaar golft u zonder zorgen

Als fervent golfliefhebber wilt u uw favoriete sport zorgeloos kunnen beoefenen. Onze Golf Guard Insurance biedt zowel de speler als het materiaal een optimale bescherming. Met de Golf Guard Insurance van Vander Haeghen bent u volledig verzekerd bij het golfen. Niet alleen persoonlijke ongevallen tijdens het beoefenen van uw geliefde sport zijn gedekt. Wanneer u, wegens een ongeval, in de onmogelijkheid bent om te spelen, betalen wij uw lidgeld terug.

 

Wat dekken wij?

Persoonlijke ongevallen
Wanneer de golfspeler getroffen wordt door een lichamelijk ongeval tijdens het beoefenen van golf, wordt in geval van overlijden of totale blijvende invaliditeit een vergoeding van € 25.000 betaald.

Terugbetaling lidgeld
Wanneer de verzekerde, wegens een ongeval, in de onmogelijkheid verkeert om te spelen, betaalt de ver- zekeraar hem het lidgeld terug tot maximaal € 2.500 en dit na een wachttijd van 60 opeenvolgende dagen. De terugbetaling gebeurt in verhouding tot de periode van ongeschiktheid.

Schade aan golfmateriaal
In geval van diefstal met inbraak, verlies tijdens de reisweg of accidentele schade aan de uitrusting die de verzekerde bezit, betaalt de verzekeraar de herstellingskosten of de aankoop van nieuw, gelijkaardig of evenwaardig materiaal ten belope van het gekozen bedrag. In elk geval blijft een vrijstelling van € 75 ten laste van de begunstigde.

Huur van vervangingsmateriaal
Als de verzekerde zich in het buitenland bevindt en zijn golfmateriaal raakt verloren tijdens de reisweg of wordt gestolen (met inbraak), zal de verzekeraar een som van € 75 terugbetalen voor de huurkosten van het vervangmateriaal.

Hole In one
Bij een « Hole in One » tijdens een officiële wedstrijd* zal de verzekeraar de begunstigde een forfaitaire vergoeding van € 200 overmaken. * Georganiseerd door een club.

Tarief
Van toepassing per golfspeler als liefhebber. Forfaitaire premie vastgesteld op basis van het bedrag verzekerd in de sectie “Schade aan golfmateriaal”:

  • Gekozen bedrag : € 1.250, premie € 65*
  • Gekozen bedrag : € 1.850, premie € 90*
  • Gekozen bedrag : € 2.500, premie € 115*
  • Gekozen bedrag : € 3.750, premie € 140*
  • Gekozen bedrag : € 5.000, premie € 165*
  • Gekozen bedrag : € 7.500, premie € 190*
    * Taksen & kosten inbegrepen

Contacteer ons nu