Classic Motorcycle Insurance

Een verzekering op maat van uw klassieke prestigemotor. Dit product voor gepassioneerde motorrijders dekt verzamelmotoren en -scooters die minimaal 15 jaar oud zijn.

 

Welke zijn de betrokken voertuigen?

Het product is bestemd voor collectiemotoren en –scooters, voor Cafe Racers en voor custom motoren van minstens 15 jaar oud. Wij bieden geen oplossing voor brommers die worden ingeschreven onder een S-plaat. De maatschappij behoudt zich het recht om een voertuig te weigeren dat niet binnen de aanvaardingscriteria valt.

 

Wat is de verzekerde waarde?

De verzekerde waarde is de waarde die werd vastgelegd bij gemeen akkoord tussen de verzekeringsnemer en de maatschappij, of door het expertisebureau Gexa. (www.gexa.be)

 

Welke formules worden aangeboden?

 • Statisch Risico:
  • Brand, diefstal, vandalisme met inbraak in de garage, natuurkrachten en waterschade. De dekkingen zijn enkel geldig in de garage op het in de polis opgenomen adres.
  • Deze oplossing is bestemd voor niet-ingeschreven voertuigen.
 • Gedeeltelijke Omnium:
  • Brand, diefstal, vandalisme met inbraak in de garage, natuurkrachten, waterschade, glasbreuk, aanrijding met dieren.
  • Volledige bijstand
 • Volledige Omnium:
  • Materiële schade met een maximum van 3.000 km per jaar, brand, diefstal, vandalisme, natuurkrachten, waterschade, glasbreuk, aanrijding met dieren. Deelname aan toeristische of regelmatigheidsrally’s met een gemiddelde snelheid van minder dan 50 km/u.
  • Volledige bijstand

 

Welke afschrijving wordt er toegepast in het kader van deze dekking?

In geval van totaal verlies of diefstal zal er geen afschrijving van toepassing zijn gedurende de eerste 24 maanden volgend de datum van de waardebepaling van het verzekerde voertuig.

 

Voor wie is deze waarborg bestemd?

Deze waarborg wordt aangeboden aan bestuurders van minimum 30 jaar en maximum 70 jaar oud.

 

Welke bijkomende waarborgen kunnen afgesloten worden bij de omniumdekking (enkel voor voertuigen ingeschreven in België) ?

 • Burgerlijke Aansprakelijkheid (onder voorbehoud van aanvaarding door de maatschappij)
 • Rechtsbijstand
 • Ongevallendekking voor de bestuurder
  • Overlijden: € 5.000
  • Totale Blijvende Invaliditeit: € 15.000
  • Medische kosten: € 1.500 (vrijstelling: € 50)

 

Welke vrijstellingen worden toegepast in het kader van deze dekking?

 • Materiële schade en vandalisme: 5% van de verzekerde waarde, met een minimum van 250 € en een maximum van 1.000 €
 • Anders waarborgen: Geen vrijstelling

 

Welke voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden tegen diefstal?

 • Naargelang het model vereisen wij een mechanisch slot.
 • Op het adres van de verzekeringsnemer dient de moto ’s nachts tussen 22.00u en 07.00u verplicht in een afgesloten garage te staan.

 

Wilt u een offerte op maat? Contacteer ons nu via het contactformulier aan het einde van deze pagina!

Contacteer ons nu