Assistance Voertuigen

Inleiding

 • Product specifiek ontwikkeld voor klanten van Vander Haeghen & C°
 • Voertuigbijstand in België en in alle landen die behoren tot het dekkingsgebied van de groene kaart
 • Bijstand aan gewonden bij een ongeval met het verzekerde voertuig in het buitenland
 • Inclusief vervangvoertuig

 

Overzicht van de waarborgen

 • Voertuigbijstand en bijstand aan valide personen
 • Dekking van voertuigen < 3,5T (motoren inbegrepen) en getrokken voertuigen < 1,5T
 • Geen leeftijdsbeperking voor het verzekerde voertuig
 • Dekking bij regelmatigheidsrally’s
 • Is gedekt:
  • Mechanisch defect (inclusief batterij),
  • Lekke band,
  • Lege tank / verkeerde brandstof getankt,
  • Diefstal of verlies van sleutels,
  • Ongeval,
  • Diefstal / poging tot diefstal / vandalisme, glasbreuk, brand
 • Slepen naar de garage naar keuze van de klant bij voorval in België
 • Repatriëring van de niet-gewonde inzittenden naar de woonplaats
 • Slepen naar de dichtstbijzijnde competente garage bij voorval in het buitenland
 • Organisatie en betaling van de vervoerskosten voor de recuperatie van het voertuig
 • Als de herstelling langer dan 24u duurt, heeft de klant de keuze tussen:
  • Repatriëring van de niet-gewonde inzittenden naar de woonplaats in België
  • Ter plaatse wachten (max. 5 overnachtingen)
  • Voortzetting van de reis ten belope van het bedrag van de repatriëring naar de woonplaats
  • Een vervangvoertuig gedurende max. 10 opeenvolgende dagen

 

Bijstand aan gewonden bij een ongeval met het verzekerde voertuig in het buitenland

 • Repatriëring naar een ziekenhuis in de buurt van de woonplaats of naar de woonplaats in België
 • Betaling van de kosten voor de aanwezigheid van een familielid als de artsen dat noodzakelijk achten
 • Bij overlijden van een begunstigde in het buitenland: repatriëring van het stoffelijk overschot naar de plaats van
  de begrafenis in België

 

Vervangvoertuig

 • In België, bij immobilisatie van het verzekerde voertuig gedurende meer dan 2u
 • Tot 10 opeenvolgende dagen
 • Betaling van de kosten voor de taxirit naar het verhuurbedrijf
 • Voertuig van categorie C-D