Assistance Voertuigen

Inleiding

 • Een totale technische bijstand zowel tijdens beroeps- als privéverplaatsingen in heel Europa;
 • Eveneens een volledige medische bijstand aan de inzittenden na een verkeersongeval met een
 • verzekerd voertuig;
 • Een kapitaal van 25.000 EUR in geval van overlijden of blijvende invaliditeit;
 • Een vervangwagen in heel Europa.

Premies

 • Assistance zonder vervangingsvoertuig => 54,00 € incl. lasten
 • Assistance met vervangingsvoertuig => 89,00 € incl. lasten
 • Verlaagd tarief vanaf 5 voertuigen.

Overzicht van de waarborgen

Hieronder vindt u de belangrijkste waarborgen van de reisbijstand en -verzekeringsformule ontwikkeld voor vloten. Voor een volledige informatie, gelieve de algemene voorwaarden te raadplegen.

Assistance Voertuigen

In België en in Europa:

 • Pechverhelping ter plaatse – sleping naar de dichtstbijzijnde garage;
 • Vervoer – repatriëring van het geïmmobiliseerde voertuig en van de passagiers;
 • Regeling en betaling van de formaliteiten bij de achterlating van het wrak;
 • Opsturen van wisselstukken naar het buitenland;
 • Recuperatie van het teruggevonden voertuig na diefstal;
 • Stallingskosten;
 • Bijstand voor de door het verzekerde voertuig getrokken aanhangwagen, caravan of plezierboot;
 • Repatriëring van reisgoed, fiets, hond of kat vanuit het buitenland;
 • Telecommunicatiekosten in buitenland;
 • Juridische bijstand in het buitenland;
 • Vervangend chauffeur in geval van medische onbeschikbaarheid ;
 • Doorgeven van dringende boodschappen;
 • Bijstand van een tolk;
 • Een voorschot tot maximum 2.500 EUR;
 • Geen leeftijdsbeperking voor het voertuig;
 • Geen uitsluiting van regelmatigheidsrally’s met een gemiddelde snelheid tot en met 50km/u.

 

Assistance Personen

Na een verkeersongeval met het verzekerde voertuig:

 • De terugbetaling van medische kosten in buitenland tot maximum 125.000 EUR zonder vrijstelling;
 • De medische nabehandelingskosten in België na ongeval in buitenland tot maximum 6.250 EUR ;
 • Bezoek in het ziekenhuis in geval van een opname van meer dan 5 dagen;
 • De kosten voor verlengd hotelverblijf;
 • De kosten van verbetering van hotelaccommodatie;
 • Vervoer-repatriëring van de gewonde inzittende + passagiers + terugkeer en begeleiding van
 • minderjarige kinderen;
 • Voorschot in geval van een gewaarborgd schadegeval in buitenland tot 2.500 EUR;
 • Bijstand van een tolk in buitenland;
 • Juridische bijstand in het buitenland;
 • Repatriëring van reisgoed, fiets, hond of kat vanuit het buitenland;
 • Het opsturen van brillen, prothesen, geneesmiddelen naar het buitenland;
 • Bijstand in geval van overlijden in België en in het buitenland;
 • Doorgeven van dringende boodschappen;
 • Terugkeer van gerepatrieerde of reis van zijn plaatsvervanger in geval van beroepsverplaatsing.

 

Inlichtingendienst

Informatie voor vertrek op reis: Inentingen, administratieve formaliteiten, zakelijke informatie, …
Kapitaal reisongevallen (tot 25.000 EUR/inzittende)
In geval van overlijden of blijvende invaliditeit ten gevolge van een verkeersongeval met het verzekerde voertuig in het buitenland.

Vervangwagen (optioneel)

Al vanaf uw woonplaats en in heel Europa zonder vrijstelling

 • in geval van immobilisatie van het verzekerde voertuig bij pech, ongeval, brand of diefstal
 • vervangwagen categorie B
 • in geval van immobilisatie van het verzekerde voertuig ten gevolge van schade aan de woning
 • vanaf een voorziene immobiliteitsduur van 4 uur (vanaf het moment van de oproep)
 • tot 5 opeenvolgende dagen

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden “Fleet Mobility Program” van Mondial Assistance Reisverzekeringen / Vander Haeghen blijven onverminderd van toepassing.