Klachtenmanagement

Klachtenmanagement

Hebt u een klacht of opmerking?

  1. In eerste instantie kunt u met uw vragen of problemen terecht bij uw verzekeringsadviseur. Deze is immers uw bevoorrechte gesprekspartner. Hij zal alles in het werk stellen om u zo goed mogelijk te helpen.
  2. Voor alle andere klachten of opmerkingen kunt u rechtstreeks  contact opnemen met onze dienst Klachtenmanagement. Wij bieden u een luisterend oor en zullen uw klacht of opmerking alle aandacht geven, bemiddelen in een geschil en, samen met u, trachten een oplossing te vinden.

Formuleer het probleem of uw vraag zo duidelijk mogelijk. En vermeld zeker ook uw dossier- of polisnummer.

U ontvangt van ons binnen de 5 werkdagen een ontvangstbevestiging met het nummer waaronder uw klacht werd geregistreerd en met de naam en contactgegevens van de medewerker die uw klacht ter harte neemt. Binnen de maand krijgt u dan van ons een definitief antwoord. Mocht dit om een of andere reden niet lukken, dan krijgt u een tussentijds bericht met de nodige uitleg.

Hoe ons contacteren?

Via e-mail: klacht@vdh.be

Per post: Klachtenmanagement VdH, Quatre Bras – Vier Armen Building, Steenweg op Mechelen 455/9, 1950 Kraainem

  1. Bent u niet tevreden met het antwoord van onze dienst Klachtenmanagement, dan kunt u ten slotte beroep doen op de Ombudsman van de Verzekeringen. U vindt alle gegevens op de website : www.ombudsman-insurance.be.