Wettelijk bericht

De website www.vdh.be is eigendom van Vander Haeghen

Vander Haeghen
Quatre Bras – Vier Armen Building
Steenweg op Mechelen 455/9 1950 Kraainem

Tel: +32 (0)2 526 00 10
Fax: +32 (0)2 526 00 11

FSMA : 45471
BCE : 0427.765.248

 

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de diensten of raadplegen van de inhoud van www.vdh.be betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met de onderstaande gebruiksvoorwaarden van deze site.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens exclusief eigendom zijn en blijven van Vander Haeghen. De gehele of gedeeltelijke reproductie en/of hergebruik van de site is verboden tenzij voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Vander Haeghen.

 

Aansprakelijkheid

Niettegenstaande aan de inhoud van de site de meeste zorg is besteed, worden de materialen, info en diensten op deze site geleverd zonder enige garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet, of overtreding van intellectuele eigendomsrechten. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde eigenschappen of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis.

Vander Haeghen s niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die de gebruiker heeft genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of voor eender welke andere directe of indirecte schade n.a.l.v. het bezoeken en raadplegen van de site.

 

Handelsmerken

Alle product- of bedrijfsnamen, logo’s en beelden, vermeld op deze site kunnen handels- merken zijn van hun respectievelijke eigenaars en moeten als dusdanig behandeld worden. Koppeling naar andere websites die geen eigendom van Vander Haeghen zijn Koppelingen op deze site die verwijzen naar andere sites hebben enkel tot doel u verder te informeren. Vander Haeghen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op deze sites. Als u besluit gebruik te maken van deze links doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico.

 

Koppeling naar deze site

Het is toegelaten koppelingen te maken van andere sites naar deze site. Dit uitsluitend in zoverre Vander Haeghen hierdoor geen schade wordt berokkend. Het rechtstreeks overnemen van informatie of andere zonder brondvermelding van www.vdh.be, of in het geval van een web-pagina via een hyperlink naar www.vdh.be, is niet toegestaan.

 

Auteursrechten en Copyrights

Alle items op de website van Vander Haeghen zijn auteursrechtelijk beschermd. Het downloaden, printen, kopiëren, opnemen en wijzigen van de inhoud van de website of delen ervan is alleen toegestaan voor strikte privé-doeleinden. De reproductie, transmissie (elektronisch of anders), wijziging, het koppelen of het gebruik van de internetpagina’s van Vander Haeghen of delen daarvan voor publieke of commerciële doeleinden is verboden Vander Haeghen tenzij Vander Haeghen  uitdrukkelijk voorafgaandelijk een schriftelijke toestemming heeft gegeven voor het gebruik van foto’s, informatie of gegevens in kwestie voor specifieke doeleinde. Wanneer webpagina’s of delen daarvan worden gedownload en afgedrukt met toestemming van Vander Haeghen, mogen copyrightvermeldingen en andere wettelijke aanduidingen niet verwijderd worden, maar dienen ze behouden en gereproduceerd te worden.

 

Rechstkeuze en bevoegdheid

Ieder geschil met betrekking tot de site van Vander Haeghen valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Vander Haeghen gevestigd is, bevoegd.