IDD – Precontractuele informatie

Vander Haeghen sa, met maatschappelijke zetel te Vier Armen Building, Steenweg op Mechelen 455/9 te 1950 Kraainem, RPR: 0427 765 248, is als gevolmachtigde onderschrijver geregistreerd in het register van verzekeringstussenpersonen van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, onder het nr. 45471.

 

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (afgekort: FSMA) staat in voor het toezicht op de financiële markten en genoteerde ondernemingen, de erkenning van en het toezicht op bepaalde categorieën financiële instellingen, de naleving van gedragsregels door de financiële bemiddelaars en de commercialisatie van de beleggingsproducten voor het grote publiek en het zgn. sociaal toezicht op de aanvullende pensioenen. De FSMA is gevestigd te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14. Het register van tussenpersonen van de FSMA is online consulteerbaar op www.fsma.be

 

Vander Haeghen sa voert tevens een beleid rond vergoedingen, welke u via volgende hyperlink kunt consulteren: Beleid inzake Belangenconflicten.pdf

 

U kan met ons, in het Nederlands, Frans of Engels, communiceren via verschillende kanalen:

  • schriftelijk: ons adres is: Vier Armen Building, Steenweg op Mechelen 455/9 te 1950 Kraainem, België
  • telefonisch: ons algemeen telefoonnummer is +32 (0)2 526 00 10
  • telefax: ons algemeen faxnummer is +32 (0)2 526 00 11
  • e-mail: ons algemeen mailadres is [email protected]