Schade

Schadeaangiften

Procedure in geval van schade

  1. Download het schadeaangifte formulier
  2. Gelieve dit ingevuld en ondertekend terug te sturen naar [email protected]
  3. Na ontvangst, contacteren wij u zo spoedig mogelijk en informeren wij u het verdere verloop van de schaderegeling (schadereferte, expertise, …)

Basisprincipe

  • Alle schade moet uiterlijk binnen een termijn van 8 dagen aangegeven worden vanaf de datum van het schadegeval en binnen 24 uur te rekenen vanaf de dag waarop de verzekerde kennis hiervan heeft gekregen in geval van diefstal of brand.
  • Handel als “goede huisvader”, met andere woorden, neem alle noodzakelijke stappen om het schadegeval te voorkomen of te beperken.

Aanvulling

Stuur ons enkele foto’s van de schade samen met uw aangifte en eventueel een bestek.

Schadeaangifte formulieren