Motorhome Protection

Een verzekering op maat van avonturiers die graag in alle vrijheid reizen.

Kampeerwagens zijn echte reisvoertuigen en met Motorhome Protection kunt u zorgeloos van uw vrijheid genieten. Een verzekering op maat van uw behoeften, die zowel het voertuig als uw bezittingen in het voertuig dekt.

 

 

Uw huis volgt u overal, u hebt alles bij de hand!

Als u er graag op uit trekt, wilt u ook zeker zijn dat u optimaal beschermd bent in geval van problemen. Onze dekking Motorhome Protection biedt u een totaalpakket van waarborgen die zijn afgestemd op uw behoeften. Naast een omniumdekking “op maat” en een verzekering die de vervoerde voorwerpen dekt, bieden wij u ook optionele waarborgen zoals een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en bescherming van de bestuurder.

 

Welke zijn de betrokken voertuigen?

Deze verzekering richt zich tot een omgebouwde en uitgeruste bus, een alkoof of hoogslaper, een semi-integraal of volledige integraal met een maximum ouderdom van 10 jaar en bestemd voor privégebruik.

 

Wat is de verzekerde waarde?

 • Voor nieuwe voertuigen : de cataloguswaarde van het voertuig met inbegrip van opties en accessoires exclusief BTW en zonder kortingen.
 • Voor voertuigen ouder dan 24 maanden: de werkelijke waarde van het voertuig, bepaald door een expertise rapport met foto’s van het voertuig (binnen en buiten).

 

Welke zijn de voorgestelde waarborgen?

 • Hoofdwaarborgen :
  • Diefstal
  • Brand
  • Materiële schade (met inbegrip van water schade, glasbraak, natuurkrachten, vandalisme)
  • Volledige bijstand
  • Vervoerde goederen:
   • In geval van diefstal of brand van het verzekerde voertuig dekt de verzekering uiteraard ook de persoonlijke goederen (gestolen of afgebrand) die zich op het ogenblik van het schadegeval in het voertuig bevinden tot een bedrag van 3.000 € incl. BTW. Als de persoonlijke goederen minder dan 12 maanden voor het schadegeval zijn aangekocht zullen ze integraal vergoed worden op basis van de aankoopprijs. Als de goederen meer dan 12 maanden voor het schadegeval werden aangekocht zal er een waardevermindering toegepast worden van 1% per maand, startende vanaf de aankoopdatum.
 • Optionele waarborgen (enkel voor voertuigen ingeschreven in België) :
  • Burgerlijk aansprakelijkheid
  • Rechtbijstand
  • Bijstand
  • Bescherming van de bestuurder

 

Welke afschrijving wordt er toegepast in het kader van deze dekking?

In geval van totaal verlies, diefstal of poging tot diefstal wordt er geen afschrijving toegepast gedurende 24 maanden volgend op de eerste inverkeerstelling of expertise van het verzekerde voertuig. Vanaf de 25ste maand geldt er een afschrijving van 1% per maand, tot en met de 60ste maand. Tijdens de 24ste maand heeft de verzekerde de keuze om een expertise te laten uitvoeren voor zijn voertuig. In dit geval zal de verzekerde waarde gelijk zijn aan de waarde die bepaald werd bij de expertise en is er geen afschrijving van toepassing gedurende de volgende 24 maanden.

Voor wie is deze waarborg bestemd?

Deze waarborg wordt aangeboden aan bestuurders van minimum 25 jaar en maximum 70 jaar oud die geen schadegeval hebben gehad gedurende de laatste 5 jaar (glasbraak niet meegerekend).

 

Welke vrijstellingen worden toegepast in het kader van deze dekking?

 • Materiële schade en diefstal binnenin het voertuig : Vrijstelling van 1,5% van de verzekerde waarde met een minimum van 500 €. Als op het moment van het schadegeval, de bestuurder van het verzekerde voertuig niet de gebruikelijke bestuurder uit de bijzondere voorwaarden is, wordt de vrijstelling verhoogd tot :
  • 3,00% voor bestuurders jonger dan 30 jaar
  • 6,00% voor bestuurders jonger dan 25 jaar
  • 9,00% voor bestuurders jonger dan 21 jaar
 • Minimumvrijstelling = 1.250,00 €
 • Vandalisme : 500 €
 • Glasbraak :
  • In geval van herstelling van een ster in de voorruit = geen vrijstelling
  • In geval van vervanging van de voorruit : 150 €
  • In geval van glasbreuk van een ruit : geen vrijstelling
 • Diefstal, brand, natuurkrachten, aanrijding met dieren : geen vrijstelling

 

Welke documenten moeten voorgelegd worden om deze waarborg te kunnen onderschrijven?

 • Een ingevuld en ondertekend verzekeringsvoorstel
 • De aankoopfactuur of een expertiserapport van het voertuig + foto’s
 • Een kopie van het rijbewijs van de bestuurder
 • Een schadeattest van de 5 laatste jaren van het hoofdvoertuig van de bestuurder

 

Vraag in een paar klikken uw offerte op maat aan!