Motorhome Protection

Een verzekering op maat van avonturiers die graag in alle vrijheid reizen. Kampeerwagens zijn echte reisvoertuigen en met Motorhome Protection kunt u zorgeloos van uw vrijheid genieten. Een verzekering op maat van uw behoeften, die zowel het voertuig als uw bezittingen in het voertuig dekt.

 

Uw huis volgt u overal, u hebt alles bij de hand!

Als u er graag op uit trekt, wilt u ook zeker zijn dat u optimaal beschermd bent in geval van problemen. Onze dekking Motorhome Protection biedt u een totaalpakket van waarborgen die zijn afgestemd op uw behoeften. Naast een omniumdekking “op maat” en een verzekering die de vervoerde voorwerpen dekt, bieden wij u ook optionele waarborgen zoals een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en bescherming van de bestuurder.

Welke zijn de betrokken voertuigen?

Deze verzekering richt zich tot een omgebouwde en uitgeruste bus, een alkoof of hoogslaper, een semi-integraal of volledige integraal met een maximum ouderdom van 10 jaar en bestemd voor privégebruik.

Wat is de verzekerde waarde?

 • Voor nieuwe voertuigen : de cataloguswaarde van het voertuig met inbegrip van opties en accessoires exclusief BTW en zonder kortingen.
 • Voor voertuigen ouder dan 24 maanden: de werkelijke waarde van het voertuig, bepaald door een expertise rapport met foto’s van het voertuig (binnen en buiten).

Welke zijn de voorgestelde waarborgen?

Omnium :

  • Gedeeltelijke : Brand, diefstal, natuurkrachten, waterschade, glasbreuk, aanrijding met dieren en wild.
  • Volledige : Brand, diefstal, vandalisme, natuurkrachten, waterschade, glasbreuk, Materiële schade,  aanrijdingen met dieren en wild.

Optionele waarborgen (enkel voor voertuigen ingeschreven in België) :

  • Volledige bijstand in alle landen die door de groene kaart worden gedekt, met een vervangvoertuig van categorie C of D dankzij onze partner IMA Benelux. Beschikbaar voor voertuigen met een maximum MTM van 3.500kg.
  • Burgerlijk aansprakelijkheid
  • Rechtbijstand
  • Bijstand
  • Bescherming van de bestuurder

Welke afschrijving wordt er toegepast in het kader van deze dekking?

In geval van totaal verlies of diefstal zal er geen afschrijving van toepassing zijn gedurende de eerste 36 maanden volgend op de datum van 1ste inschrijving van het verzekerde voertuig of van de waardebepaling.
Vanaf de 37ste maand zal een afschrijving van 1% per maand toegepast worden, en dit tot de 60ste maand. Vanaf de 60ste maand zal een schadegeval vergoed worden op basis van de werkelijke waarde van het voertuig.  Vanaf de 37ste maand heeft de verzekeringsnemer de mogelijkheid om het voertuig te laten expertiseren. Indien een expertise wordt uitgevoerd, zal de expertisewaarde in het contract worden opgenomen als verzekerde waarde, zonder afschrijving gedurende de eerste 36 maanden na datum van expertise.

Voor wie is deze waarborg bestemd?

Deze waarborg wordt aangeboden aan bestuurders van minimum 25 jaar en maximum 70 jaar oud die geen schadegeval hebben gehad gedurende de laatste 5 jaar (glasbraak niet meegerekend).

Welke vrijstellingen worden toegepast in het kader van deze dekking?

 • Voor de bestuurder(s) die vermeld is (zijn) in de bijzondere voorwaarden, vrijstelling van 750,00 €.
 • Als bij een schadegeval de bestuurder van het verzekerde voertuig, niet de bestuurder is die vermeldt is, in de bijzondere voorwaarden, wordt de vrijstelling als volgt aangepast :
  • 1.000,00 € voor bestuurders ouder dan 30 jaar
  • 1.250,00 € voor bestuurders jonger dan 30 jaar
  • 1.750,00 € voor bestuurders jonger dan 25 jaar
  • 2.500,00 € voor bestuurders jonger dan 21 jaar
 • Vandalisme : 500,00 € 
 • Glasbreuk :
  • In geval van herstelling van een ster in de voorruit = geen vrijstelling
  • In geval van vervanging van de voorruit = 150,00 €
  • In geval van glasbreuk van een zij- of achterruit = geen vrijstelling
 • Diefstal, brand, natuurkrachten, aanrijding met dieren: Geen vrijstelling

Welke documenten moeten voorgelegd worden om deze waarborg te kunnen onderschrijven?

 • Een ingevuld en ondertekend verzekeringsvoorstel
 • De aankoopfactuur of een expertiserapport van het voertuig + foto’s
 • Een kopie van het rijbewijs van de bestuurder
 • Een schadeattest van de 5 laatste jaren van het hoofdvoertuig van de bestuurder

Vraag in een paar klikken uw offerte op maat aan!