Sudden Death Protection

Deze dekking beschermt u bij plots overlijden door externe en/of interne oorzaken.

Vindt u de dekking voor lichamelijke ongevallen (plotse, externe oorzaak) te beperkt en een complete overlijdensdekking te duur? Dan is deze verzekering u op het lijf geschreven. 

 

Welke risico’s zijn gedekt?

 • Het accidentele overlijden (plotse en uitwendige oorzaak)
 • Het overlijden door een plotse en inwendige aandoening.

 

Een plots overlijden wordt als dusdanig beschouwd wanneer het overlijden het gevolg is van één van volgende aandoeningen :

 • Infectieuze meningitis, dwz een acute infectieziekte waarbij de hersenvliezen ontsteken
 • Een Cerebrovasculair Accident (CVA) ten gevolge van een vasculaire ruptuur of trombose cerebraal zonder oorzakelijke antecedenten
 • Een hartslagaderbreuk
 • Een longembolie
 • Een acute hepatitis
 • Infectieuze of toxische niet-alcoholische, acute pancreatitis zonder oorzakelijke antecedenten
 • Acute infectieuze buikvliesontsteking (peritonitis)
 • Acute infectieuze myocarditis
 • Myocardinfarct zonder oorzakelijke antecedenten
 • Infectieuse encefalitis, dwz een acute infectieziekte waarbij de hersenen ontsteken

 

Wat is een plotse aandoening?

Een aantasting van de gezondheid van de verzekerde die niet van accidentele aard is, maar een plots en onvoorzienbaar karakter heeft, waarvan de oorzaak buiten de wil van de verzekerde ligt.

 

Welk tarief wordt er toegepast?

Het tarief is afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde en voorziet automatisch in een overlijdensdekking ten
gevolge van een ongeval. Zo zal een verzekerde van 45 jaar bijvoorbeeld een premie betalen van € 745,77 (niet roker) of van 969,49 € (roker) (premies zijn taksen en kosten inclusief) voor een gewaarborgd kapitaal van € 1.000.000.

 

Duurtijd van de dekking

De contracten hebben een looptijd van 1 jaar en kunnen in onderling overleg hernieuwd worden. Anderzijds kan in het kader van schenkingen gekozen worden voor een looptijd van 3 jaar. Binnen deze termijn zal een eventuele verzwaring van het risico geen aanpassing van het contract met zich meebrengen.

 

Wat zijn de (medische) formaliteiten bij het onderschrijven?

De acceptatiecriteria zijn afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde en het verzekerde kapitaal. Naast het verzekeringsvoorstel varieert de medische acceptatie van een eenvoudige gezondheidsverklaring tot een uitgebreide medische vragenlijst, desgevallend aangevuld door medische onderzoeken.

 

Wat zijn de limieten op gebied van leeftijd?

 • Maximumleeftijd bij onderschrijving : 79 jaar
 • Uiterste leeftijd op termijn : 85 jaar

 

Voor welke klanten is deze dekking bestemd?

Voor personen die zich willen indekken tegen overlijden en een uitgebreidere dekking wensen dan het plotse overlijden, zonder daarvoor een overlijdensverzekering ‘alle oorzaken’ te moeten onderschrijven. Deze laatste is vaak heel duur (vooral voor rokers en verzekerden ouder dan 50 jaar). Vaak is de behoefte van de verzekerde om zich te verzekeren tegen overlijden maar beperkt tot een aantal jaren. Ze willen immers een oplossing achter de hand hebben tegen een plots en onvoorzienbaar voorval. Een “voorzienbaar overlijden” als gevolg van een langdurige ziekte laat verzekerden nog toe de nodige voorzorgen te nemen om de nalatenschap veilig te stellen, maar een plots overlijden kan veel ergere gevolgen hebben…

Contacteer ons nu