Life is Beautiful - Overlijdensdekking

Een dekking op maat in geval van plots overlijden.

Het geluk van een hoopvolle jeugd verhindert u niet om aan de toekomst te denken… Bovendien is deze overlijdensdekking de eenvoudigste op de markt.

 

Life Is Beautiful

Dit product is een oplossing voor uw familiale bescherming, zonder medische selectie, welke jullie een overlijdenskapitaal van 25.000 € voorziet in overlijden alle oorzaken en 100.000 € in plots overlijden.

 

Wat wordt beschouwd als plots overlijden?

 • Het accidentele overlijden (plotse en uitwendige oorzaak)
 • Het overlijden door een plotse en inwendige aandoening.

Een plots overlijden wordt als dusdanig beschouwd wanneer het overlijden het gevolg is van één van volgende aandoeningen :

 • Infectieuze meningitis, d.w.z. een acute infectieziekte waarbij de hersenvliezen ontsteken
 • Een Cerebrovasculair Accident (CVA) ten gevolge van een vasculaire ruptuur of trombose cerebraal zonder oorzakelijke antecedenten
 • Een hartslagaderbreuk
 • Een longembolie
 • Een acute hepatitis
 • Infectieuze of toxische niet-alcoholische, acute pancreatitis zonder oorzakelijke antecedenten
 • Acute infectieuze buikvliesontsteking (peritonitis)
 • Acute infectieuze myocarditis
 • Myocardinfarct zonder oorzakelijke antecedenten
 • Infectieuze encefalitis, d.w.z. een acute infectieziekte waarbij de hersenen ontsteken

 

Wat is een plotse aandoening?

Een aantasting van de gezondheid van de verzekerde die niet van accidentele aard is, maar een plots en onvoorzienbaar karakter heeft en waarvan de oorzaak buiten de wil van de verzekerde ligt.

 

Wie kan van deze waarborg genieten?

De verzekerden met verblijfplaats in België, tussen de 18 en maximum 50 jaar op het ogenblik van de onderschrijving van het contract.

 

Welk tarief wordt er toegepast?

Tot en met 44 jaar bedraagt de jaarpremie 120 € inclusief taksen en kosten. Tussen de 45 en 55 jaar, bedraagt deze 200 € inclusief taksen en kosten.

 

Bestaat de mogelijkheid om de waarborg op 2 hoofden te onderschrijven?

Jawel, in dit geval zal de dekking ingaan bij het overlijden van een van de twee verzekerden gedomicilieerd op hetzelfde adres. De gemiddelde leeftijd van de twee verzekerden bepaalt de premie. De waarborg zal opgezegd worden voor één van de verzekerden van zodra deze de leeftijdslimiet van 56 jaar bereikt. De jaarpremie voor een contract op twee hoofden met een gemiddelde leeftijd tot en met 44 jaar bedraagt 200 € inclusief taksen en kosten. Voor een gemiddelde leeftijd tussen de 45 en 55 jaar bedraagt deze 330 € inclusief taksen en kosten. In geval van een simultaan overlijden door ongeval zal door de verzekeraar een kapitaal van 300.000 € uitgekeerd worden.

 

Bestaat de mogelijkheid om grotere kapitalen te verzekeren?

De mogelijkheid bestaat om de kapitalen te verdubbelen tegen een verdubbeling van de premievoet. Het verzekerde kapitaal in simultaan overlijden blijft echter 300.000 €.

 

Wat is de duurtijd van de dekking?

Het gaat om een jaarlijks stilzwijgend hernieuwbaar contract, dat einde neemt in het jaar waarbij de verzekerde of beide verzekerden 55 jaar oud worden.

 

Wat zijn de formaliteiten bij het onderschrijven?

Een ingevuld verzekeringsvoorstel en een attest van goede gezondheid

 

Voor welke klanten is deze dekking bestemd?

 • Voor jonge gezinnen die zich willen beschermen tegen de gevaren van het leven.
 • Voor diegene die bouwt aan zijn professionele carrière en zijn of haar familie wil beschermen voor het wegvallen van de partner die zich ontfermt over het huishouden.
 • Voor zij die, hoe mooi het leven ook is, zich bewust zijn van de mogelijk gevaren en hun gevolgen.

 

Hoe een offerte aanvragen ? 

Klik op onderstaande knop

OF

Contacteer ons nu