Omnium Moto

Een aanvullende verzekering om uw moto doeltreffend te beschermen. De Omnium Moto is een complementaire verzekeringsformule, die u beschermt tegen materiële schade aan tweewielers en trikes.

Welke zijn de betrokken voertuigen?

Het product is bestemd voor moto’s, trikes en scooters van minstens 100 CC of hun elektrische equivalent, die worden ingeschreven onder M-plaat. Wij bieden geen oplossing voor brommers die worden ingeschreven onder een S-plaat.

 

Welke zijn de voorgestelde formules?

 • Mini Safe : brand en diefstal
 • Moto Safe + : alle materiële schade, met inbegrip van brand en diefstal

Welke formule u ook kiest, de Omnium Moto cover bevat altijd volledige VdH bijstand.

 

Wat dekken wij? (Het is in uw belang om uw voertuig volledig te verzekeren.)

 • De moto op basis van de standaarduitrusting
 • De opties en accessoires van het voertuig
 • De uitrusting van de bestuurder

 

Hoe wordt de premie bepaald?

Op deze site staat een online onderschrijver tot uw beschikking.

 

Hoe wordt de verzekerde waarde bepaald?

Gedurende de eerste 12 maanden is de verzekerde waarde de factuurwaarde van het voertuig, de opties en de accessoires. Er wordt geen afschrijving toegepast in geval van schade gedurende de eerste 12 maanden. Vanaf de 13de maand is het voertuig verzekerd op basis van de werkelijke waarde voor schade. De uitrusting van de bestuurder wordt vergoed op basis van een vaste afschrijvingstabel.

 

Privé- en/of professioneel gebruik?

 • Mogelijkheid om het privé-gebruik te verzekeren + het woon-werk traject + professioneel gebruik.
 • Uitsluitingen : loopjongens, leveringsdiensten, taxi’s, motorrijscholen

 

Welke bijkomende waarborgen kunnen afgesloten worden bij de omniumdekking (enkel voor voertuigen ingeschreven in België) ?

 • Burgerlijke Aansprakelijkheid (onder voorbehoud van aanvaarding door de maatschappij)
 • Rechtsbijstand
 • Ongevallendekking voor de bestuurder Overlijden : € 5.000
  • Totale Blijvende Invaliditeit : € 15.000
  • Medische kosten : € 1.500 (vrijstelling : € 50)

 

Welke vrijstellingen worden toegepast in het kader van deze dekking?

Alle waarborgen zijn onderworpen aan een vrijstelling van 10% van het schadebedrag of van de economische waarde op de dag van het schadegeval, met een minimum afhankelijk van het model.

 

Welke voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden tegen diefstal?

Naargelang het model vereisen wij een fysiek slot en/of een alarmsysteem met sirene.Op het adres van de verzekeringsnemer dient de moto ’s nachts tussen 22.00u en 07.00u verplicht in een afgesloten garage te staan.

 

Vraag in een paar klikken uw offerte op maat aan!