Omnium Moto

Een aanvullende verzekering om uw moto doeltreffend te beschermen. De Omnium Moto is een complementaire verzekeringsformule, die u beschermt tegen materiële schade aan tweewielers en trikes.

Welke zijn de betrokken voertuigen?

Het product is bestemd voor moto’s, trikes en scooters van minstens 100 CC of hun elektrische equivalent, die worden ingeschreven onder M-plaat. Wij bieden geen oplossing voor brommers die worden ingeschreven onder een S-plaat.

Welke zijn de voorgestelde formules?

MINI SAFE

Waarborgen:

 • Diefstal
 • Brand

MOTO SAFE +
(aanbevolen)

Waarborgen:

 • Diefstal
 • Brand
 • Alle materiële schade
 • Natuurkrachten
 • Vandalisme
 • Transport
 • Aanrijding met dieren

  Voordelen:

  • Airbagvest
  • Vervangmotorfiets
  • Persoonlijke bezittingen
  • Niet aangegeven accessoires

  UITRUSTING
  (optionele uitbreiding)

  Waarborgen:

  • Waarborgen die onder de basisformule vallen.
   (Mini Safe of Moto Safe +)

  Gedekte kledingstukken:

  • Helm
  • Handschoenen
  • Vest
  • Broek
  • Motor pak
  • Laarzen
  • Airbagvest

  De hierboven vermelde uitrusting moet bestemd zijn voor het specifieke gebruik van de motorfiets.

  Meer weten over de voordelen van “Moto Safe +” ?

  Airbagvest

  Bij een ongeval of een val met de motorfiets waarbij u een airbagvest droeg en dat is afgegaan, betaalt Vander Haeghen een forfaitaire schadevergoeding van € 500,00 exclusief btw voor de vervanging van het beschadigde airbagvest (geldig op vertoon van de aankoopfactuur van het nieuwe vest).

  Persoonlijke bezittingen

  In geval van een ongeval, val, diefstal of brand van het voertuig worden de persoonlijke bezittingen die u in uw topkoffer of motortas vervoerde en die beschadigd zijn, vergoed met een maximum van € 500,00 exclusief btw.

  Vervangmotorfiets

  Indien het verzekerde voertuig niet binnen 48 uur hersteld kan worden ten gevolge van schade die door de verzekering gedekt is, komt de maatschappij tot een maximumbedrag van € 500,00 exclusief btw tussenbeide in de huur van een vervangmotorfiets. De vergoeding wordt betaald tegen voorlegging van de huurfactuur van de motor (vierwielvoertuigen zijn uitgesloten).

  Niet aangegeven accessoires

  In geval van een ongeval, val, diefstal of brand van het voertuig, zijn de accessoires die niet aangegeven waren op het ogenblik van de onderschrijving van het contract, gedekt tot een bedrag van € 1.000,00 exclusief btw.

  Hoe wordt de verzekerde waarde bepaald?

  Het voertuig
  • In geval van totaal verlies of diefstal wordt geen afschrijving (degressiviteit) toegepast gedurende de eerste 24 maanden na de datum van de eerste inschrijving voor nieuwe voertuigen of de datum van de aankoopfactuur voor tweedehandse voertuigen.
  • Vanaf de 25e maand wordt een afschrijving van 1% per maand toegepast tot de 60e maand. Indien de werkelijke waarde hoger is dan de aldus berekende aangenomen waarde, zal de schadevergoeding op de werkelijke waarde worden gebaseerd.
  • Vanaf de 61e maand wordt het voertuig vergoed tegen zijn werkelijke waarde, d.w.z. de waarde van het voertuig onmiddellijk vóór het verlies, zoals vastgesteld door een deskundige. In geen geval kan de vergoeding hoger zijn dan de verzekerde waarde van het voertuig. 
  Airbagvest (cfr. voordeel “Moto Safe+) en Uitrusting
  • Bij een ongeval of een val wordt er geen afschrijving toegepast gedurende de eerste 12 maanden na de datum van aankoop van het materiaal.
  • Vanaf de 13e maand wordt een afschrijving van 2% per maand toegepast tot de 60e maand.
  • Bij een schadegeval moeten de aankoopfactuur en foto’s van het beschadigde materiaal aan de maatschappij worden overgemaakt.
  Vervoerde voorwerpen (cfr. Voordeel “Moto Safe+”)
  • In geval van beschadiging, diefstal of brand van het verzekerde voertuig worden de beschadigde persoonlijke bezittingen volledig vergoed op basis van de aankoopprijs, als ze minder dan 12 maanden voor de datum van het schadegeval gekocht zijn.
  • Indien de voorwerpen meer dan 12 maanden vóór het schadegeval zijn aangekocht, zal een afschrijving van 2% per maand vanaf de datum van aankoop worden toegepast.
  • De volgende persoonlijke bezittingen zijn altijd uitgesloten: juwelen, munten, bankbiljetten, staven van edelmetalen, postzegels en fiscale zegels, cheques, handelspapieren, obligaties en aandelen, post- of telegrafische orders, crypto.

  Hoe wordt de premie bepaald?

  Op deze site staat een online tariferingstool tot uw beschikking.

  Privé- en/of professioneel gebruik?

  • Mogelijkheid om het privé-gebruik te verzekeren + het woon-werk traject + professioneel gebruik.
  • Uitsluitingen : loopjongens, leveringsdiensten, taxi’s, motorrijscholen

  Welke bijkomende waarborgen kunnen afgesloten worden bij de omniumdekking ?*

  • Volledige bijstand in alle landen die door de groene kaart worden gedekt, met een vervangvoertuig van categorie C of D dankzij onze partner IMA Benelux.
  • Burgerlijke Aansprakelijkheid (onder voorbehoud van aanvaarding door de maatschappij)
  • Rechtsbijstand
  • Ongevallendekking voor de motorrijder :
   • Overlijden: € 25.000,00
   • Totale Blijvende Invaliditeit : € 50.000,00 incl. BTW (vanaf 20% en evenredig met de mate van invaliditeit)
   • Medische kosten : € 5.000,00 incl. BTW (vrijstelling : € 100,00)
   • De vergoeding wordt met 80% verminderd als de uitrusting van de motorrijder niet geschikt was voor het motorrijden.

  *Enkel voor voertuigen ingeschreven in België.

  SAFETY BIKER

  Geniet nu van het meest complete uitbreidingspakket op de markt. Het nieuwe VdH pakket genaamd “Safety Biker”.

  Dit pakket omvat :

  • Geen vrijstelling : Een nulvrijstelling op alle waarborgen, uniek voor dit product, betekent dat er geen extra kosten zijn in geval van een aangifte.
  • 36 maanden zonder afschrijving : De 36 maanden zonder afschrijving bieden zekerheid op lange termijn.
  • Ongevallendekking voor de bestuurder : De ongevallendekking voor de bestuurder beschermt u bij een lichamelijk letsel na een ongeval.
  • Uitrusting van de motorrijder : Met onze uitrustingsdekking voor motorrijders kunt u de beschadigde uitrusting herstellen of vervangen bij een val, een aanrijding of bij diefstal.

  Prijs : Slechts € 150,00 incl. taksen

  Met de Safety Biker gaat u met een gerust hart de weg op.

  Vraag direct uw Safety Biker offerte aan op onze tarificateur !

  Welke vrijstellingen worden toegepast in het kader van deze dekking?

  • Voor het voertuig: 5% van de verzekerde waarde (inclusief accessoires en opties) met een minimum van € 300,00 en een maximum van € 750,00 voor de volgende waarborgen: eigen schade, vandalisme, transport, aanrijdingen met dieren.
  • Voor de uitrusting van de motorrijder: 10% van de verzekerde waarde met een minimum van € 50,00 voor de volgende waarborgen: eigen schade, vandalisme, transport, aanrijdingen met dieren.
  • Geen vrijstelling van toepassing op de dekkingen diefstal*, brand en natuurkrachten.

  Welke preventiemaatregelen moeten genomen worden tegen diefstal?

  Naargelang het model vereisen wij een fysiek slot en/of een alarmsysteem met sirene.Op het adres van de verzekeringsnemer dient de moto ’s nachts tussen 22.00u en 07.00u verplicht in een afgesloten garage te staan.
  Vraag in een paar klikken uw offerte op maat aan!