Premium Green Car Protection
Ontdek Premium Green Car Protection, onze gloednieuwe oplossing voor 100% elektrische premiumauto’s. Een unieke en op maat gemaakte dekking, aangepast aan de specifieke behoeften van deze nieuwe generatie voertuigen.
Geniet van de beste tarieven op de markt!

Over welke voertuigen gaat het?

100% elektrische high-end voertuigen met een nieuwwaarde gelijk aan of hoger dan € 50.000 exclusief BTW en jonger dan 3 jaar oud op het moment van onderschrijving. 

Wat is de verzekerde waarde?

 • Nieuwe voertuigen : de factuurwaarde of de cataloguswaarde (officiële Belgische verkoopprijs, zonder korting) van het voertuig exclusief BTW + opties en accessoires op het moment van de aankoop van het voertuig.
 • Tweedehandsvoertuigen : de werkelijke waarde bepaald door een expert.

Wat zijn de voordelen van dit product?

 • Dekking van de voorwerpen die in het voertuig worden vervoerd voor een maximale waarde van € 1.500 btw inbegrepen. 
 • In geval van totaal verlies vergoeden wij de door de verzekerde werkelijk betaalde BIV en Eco-Malus met een interventielimiet van € 5.000. 
 • Dekking van uw gepersonaliseerde plaat in geval van diefstal van het voertuig.

   

  Welke waarborgen worden geboden?

  Omnium :

  • Gedeeltelijke : Brand, diefstal, natuurkrachten, waterschade, glasbreuk, aanrijding met dieren en wild.
  • Volledige : Brand, diefstal, vandalisme, natuurkrachten, waterschade, glasbreuk, Materiële schade,  aanrijdingen met dieren en wild.

  Statisch risico :

  • Brand, diefstal, vandalisme met braak, natuurkrachten en waterschade. 
  • De dekkingen zijn enkel geldig in de garage op het in de polis opgenomen adres.  Deze oplossing is bestemd voor voertuigen die niet ingeschreven zijn.

  Welke afschrijving wordt er toegepast in het kader van deze dekking?

  In geval van totaal verlies of diefstal zal er geen afschrijving van toepassing zijn gedurende de eerste 24 maanden volgend op de datum van de eerste inschrijving van het voertuig of 12 maanden volgend op de datum van de waardebepaling van het verzekerde voertuig. Vanaf de 25ste maand (of 13de maand volgend op de datum van expertise) zal een afschrijving van 1% per maand toegepast worden. De verzekeringsnemer heeft steeds de mogelijkheid om het voertuig te laten expertiseren, wanneer hij dit wenst.

  Voor wie is deze waarborg bestemd?

  Deze waarborg wordt aangeboden aan bestuurders van minimum 30 jaar en maximum 70 jaar oud.

  Welke bijkomende waarborgen kunnen afgesloten worden bij de omniumdekking 

  (Enkel voor voertuigen ingeschreven in Belgïe)

  • Volledige bijstand in alle landen die door de groene kaart worden gedekt, met een hybride of elektrisch vervangvoertuig, afhankelijk van de beschikbaarheid. In samenwerking met onze partner IMA Benelux.
  • Burgerlijke Aansprakelijkheid (onder voorbehoud van aanvaarding door de maatschappij)
  • Rechtsbijstand
  • Ongevallendekking voor de bestuurder

  Welke vrijstellingen worden toegepast in het kader van deze dekking?

  • Materiële schade voor de bestuurder(s) vermeld in het contract (onder voorbehoud van de schadestatistiek) :
   • Vrijstelling van 1,00 % van de verzekerde waarde met een minimum van € 500 en een maximum van € 1.500.
  • Materiële schade voor de bestuurder(s) die niet vermeld zijn in de bijzondere voorwaarden :
   • 1,50 % voor bestuurders van meer dan 30 jaar*
   • 3,00 % voor bestuurders jonger dan 30 jaar*
   • 6,00 % voor bestuurders jonger dan 25 jaar*
   • Geen dekking voor bestuurders jonger dan 21 jaar.
    *met een minimum van € 1.000
  • Vandalisme : 500 €
  • Diefstal, glasbraak, brand, natuurkrachten, aanrijding met dieren : Geen vrijstelling

  Welke alarm- of anti-diefstalsysteem is vereist?

  • Origineel systeem van het merk

  Welke documenten moeten voorgelegd worden om deze waarborg te kunnen onderschrijven?

  • Een ingevuld en ondertekend verzekeringsvoorstel.
  • De aankoopfactuur van het voertuig.
  • Het expertiseverslag indien daarom bij de onderschrijving wordt verzocht. 
  • Gedateerde foto’s van het voertuig in de huidige staat, indien het om een tweedehandsvoertuig gaat.
  • Een kopie van het rijbewijs van de bestuurder(s)
  • Een kopie van de identiteitskaart van de bestuurder(s)
  • Schadestatistiek van de laatste 5 jaar.

   

  Vraag in een paar klikken uw offerte op maat aan!