Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen
Een ‘anti-pechverzekering’ die u beschermt bij privéongevallen, zelfs wanneer u in fout bent.
Oefent u een gevaarlijk beroep uit of houdt u van extreme sporten? Dan dringt deze verzekering het financiële risico bij ongevallen gevoelig terug, of u nu in fout of in uw recht bent.

Uw financiële back-up bij pech

Een ongeval is snel gebeurd. Toch dragen slachtoffers de lichamelijke en financiële gevolgen van zo’n ongeval soms erg lang met zich mee: inkomensderving door een tijdelijke werkongeschiktheid of zelfs bestendige invaliditeit, peperdure ziekenhuisfacturen … om nog maar te zwijgen van de financiële problemen waarmee nabestaanden van slachtoffers van een dodelijk ongeval geconfronteerd kunnen worden. Als niemand aansprakelijk gesteld kan worden voor een ongeval tijdens het privé leven, dan dient het slachtoffer zich, voor wat de lichamelijke schade betreft, tevreden te stellen met de tussenkomst van het ziekenfonds. Dat de vergoedingen vanuit de hoek van ziekenfondsen beperkt zijn, staat buiten kijf. De kans is reëel dat die tussenkomsten in de toekomst nog verder zullen inkrimpen.

Financiële problemen ten gevolge van een privé ongeval vermijden kan perfect door onze persoonlijke verzekering tegen lichamelijke ongevallen. Onze polis herleidt immers het financiële verlies ten gevolge van zo’n ongeval tot een minimum. Vander Haeghen komt tussen ongeacht of u, als verzekerde, in fout of in uw recht bent. Hoogspanningswerkers, duikers, brandweermannen, (specialist)-artsen, artiesten, professionele sportlieden, reporters, journalisten, vrijwilligers, ingenieurs of technici op missie in het buitenland, maar ook, motorrijders, avonturiers of fervente reizigers… Er bestaan immers tal van beroepen, activiteiten en hobby’s waarvoor een ongevallenverzekering geen overbodige luxe is !

 

Voor wie is dit product bestemd?

Voor alle personen die een gepersonaliseerde verzekeringsdekking wensen, zoals bijvoorbeeld :

 • Personen die een gevaarlijke activiteit beoefenen :
  vliegpersoneel, duikers, veiligheidsagenten, geldtrans- porteurs, militairen, enz.,
 • Personen die als amateur risicosporten beoefenen :
  voetbal, duiken, paardrijden, motorrijden, muur klimmen, parachutespringen, karting, snelheidswedstrijden per auto of moto op nationaal of provinciaal niveau, enz.,
 • Organisatoren van sportdagen :
  karting, klimmen, rafting, boogschieten, mountain biken…,
 • Personen die (tijdelijk of langdurig) in risicozones verblijven,
 • Professionele atleten : voetballers, racepiloten, tennis- sers, wielrenners, …

 

Wat dekken wij?

 • Het overlijdensrisico ten gevolge van een ongeval,
 • De blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval en/ of ziekte in functie van ofwel een barema die de graad van invaliditeit (fysiologische invaliditeit) bepaalt, ofwel rekening houdend met het beroep van de verzekerde (economische invaliditeit),
 • De tijdelijke arbeidsongeschiktheid (economische invaliditeit),
 • De medische kosten die ten laste blijven van de verzekerde na tussenkomst van het ziekenfonds.

 

Over welke gegevens dienen wij te beschikken om een offerte op maat uit te werken?

 • De contactgegevens, geboortedatum en de activiteit van de verzekerde waarvoor verzekeringsdekking moet voorzien worden,
 • De te verzekeren kapitalen,
 • Afhankelijk van de aanvraag, een medische vragenlijst.

 

Voornaamste uitsluitingen?

 • Schadegevallen geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door voorafbestaande feiten,
 • Nucleaire risico’s of de risico’s van blootstelling aan ioniserende stralingen,
 • De opzettelijke handelingen,
 • Schadegevallen die het gevolg zijn van het gebruik van alcohol, drugs en prestatiebevorderende middelen (voor sportlui).

Contacteer ons nu