Geschiedenis

Geschiedenis

Met een ervaring van meer dan 35 jaar op zak in zowel de verzekerings- als herverzekeringsindustrie, richt Roger Vander Haeghen in 1996 een onderschrijvingsagentschap op die zich toespitst op speciale risico’s. Dit houdt in dat wij geen makelaar zijn, maar optreden als mandataris met onderschrijvingsvolmachten voor diverse Europese verzekering- en herverzekeringsmaatschappijen.

Wij bieden dus een gelijkaardige service aan als traditionele verzekeringsmaatschappijen, meerbepaald het opstellen van polissen en afhandelen van schadedossiers, en zijn bovendien erkend door het FSMA.

Sinds 2007 maken wij deel uit van de internationale verzekeringsgroep NATIONALE SUISSE, die tevens meerderheidsaandeelhouder is. In 2011 realiseerde VANDER HAEGHEN een incasso van € 15.000.000,00.

De speciale risico’s en nicheproducten vereisen naast een technische- en onderschrijvingskennis op gebied van verzekeringen ook degelijke software en organisatiestructuur die het mogelijk maakt om contracten op maat te kunnen opstellen.

Vandaag bestaat ons team  uit 16 voltijdse medewerkers, en wordt er voor bepaalde diensten beroep gedaan op outsourcing, zoals de algemene boekhouding en de ontwikkeling van het informaticasysteem.

In België werken wij samen met meer dan 850 verzekeringsmakelaars en/of –tussenpersonen, met 1 doel, namelijk een oplossing op maat vinden voor de klant.

Op de Belgische markt bestaat ons doel erin nicheproducten aan te bieden. In deze zin genieten wij ook het vertrouwen van verschillende grote verzekeringsmaatschappijen zoals AXA, Vivium, AG Insurance, Allianz, Ethias… die hun klanten naar ons verwijzen indien speciale verzekeringsdekkingen gevraagd worden.

Wij nodigen u graag uit om onze website verder te ontdekken om te vernemen welke verzekeringsproducten wij u kunnen aanbieden. Sinds 2004 hebben wij tevens producten ontwikkeld, bedoeld voor de immobiliënmarkt en –kantoren.

Verder kan u bij “ons team” meer te weten komen over de verschillende underwriters, allen ervaren in hun branche en bovendien meertalig. Zij helpen u graag verder voor een gedetailleerde uitleg over de respectievelijke producten.

Ondanks de verscheidenheid in ons productengamma is ons doel altijd hetzelfde, namelijk een professionele service bieden en onze ervaring ter beschikking stellen aan onze belgische en internationale klanten.