Verzekering: « Bescherming bij plots overlijden » – een exclusiviteit van VdH

Verzekering: « Bescherming bij plots overlijden » – een exclusiviteit van VdH

De dekking “Sudden Death Protection” is een product dat u enkel bij VdH vindt. Wij hebben hen gecontacteerd om meer informatie over deze waarborg in te winnen. 

 

De firma VdH onderschrijft diverse overlijdensdekkingen. Tot deze behoort een exclusieve oplossing: de dekking “Sudden Death Protection” (bescherming bij plots overlijden). Een interessant compromis tussen de dekking “Overlijden alle oorzaken” en “Overlijden door lichamelijke ongevallen”, zo blijkt.

 

Waarom heeft VdH beslist om de dekking “Sudden Death Protection” aan te bieden?

Het product bestaat sinds 2008. VdH wilde een aanvullend alternatief vinden voor de verzekering “Overlijden alle oorzaken”, die vaak erg duur is, en de dekking “Overlijden door lichamelijke ongevallen”, die vaak te beperkt is.

 

Tot wie richt deze dekking zich?

Tot personen die zich gedurende een bepaalde periode (vaak drie jaar) willen indekken tegen “plots en onvoorzienbaar overlijden”, maar met een eenvoudigere acceptatieprocedure dan bij overlijdensverzekering “alle oorzaken”. Dit product richt zich vooral tot mensen die hun nalatenschap willen veiligstellen. Het zijn vaak personen van ongeveer 50 jaar oud die een schenking willen doen aan hun naasten of die een algemene dekking willen van hun activa.

 

Deze verzekering maakt het ook mogelijk om een successie sereen te regelen.

Inderdaad. In geval van zware ziekte kan de verzekerde nog de tijd hebben om zijn successie te regelen, maar niet in het geval van een plots overlijden. De naasten van de overledene bevinden zich dan in een complexe successiesituatie. Het is hierop dat onze verzekering inspeelt.

 

Welke risico’s zijn gedekt? 

De “Sudden Death Protection” dekt de klassieke risico’s, maar ook de 10 aandoeningen die het vaakst tot een plots overlijden leiden. We dekken dus niet de ziekte zelf, zodat we een interessantere premie kunnen aanbieden dan bij de overlijdensdekking “alle oorzaken”.

 

Waarom is het een goed compromis tussen de dekkingen “Overlijden door lichamelijke ongevallen” en “Overlijden Alle Oorzaken”?

De verzekering “Overlijden door lichamelijke ongevallen” dekt alle ongevallen (maar niet de ziektes); onze “Sudden Death Protection” dekt alle ongevallen alsook de 10 voornaamste aandoeningen die tot het plotse overlijden van de verzekerde kunnen leiden; de dekking “Alle Oorzaken” verzekert tegen alle ongevallen, aandoeningen en ziektes. De dekking “Sudden Death Protection” is dus veel uitgebreider dan de dekking “Overlijden door lichamelijke ongevallen”, maar is vaak minder duur dan de dekking “Alle Oorzaken”.

 

En hoe zit het met de medische acceptatie?

Dat is een van de grootste voordelen van de “Sudden Death Protection”: om in te tekenen moet de verzekerde enkel een medische vragenlijst invullen. Er is geen medisch onderzoek vereist. Als de verzekerde een medische voorgeschiedenis heeft, dan kan het zijn dat we bijkomende informatie opvragen om het risico beter te analyseren.

 

Is de formule “Sudden Death Protection” een succes? 

Het product vindt steeds meer aftrek: het groeit zo’n 10% per jaar. We ontvangen geregeld vragen rond deze dekking. Onze klanten ontdekken het product langs diverse kanalen: familie, boekhouder, bankier, advocaat, enzovoort. Het gebeurt ook dat verschillende personen van hetzelfde gezin voor dit product opteren.

Parijs vastgoed heeft wind in de zeilen

Parijs vastgoed heeft wind in de zeilen

Woorden van de notaris: de gemiddelde prijs van een woning in de Franse hoofdstad overstijgt de grens van 10.000 euro per vierkante meter.

 

De steile opmars van de Parijse vastgoedprijzen houdt aan. Volgens de Federatie der Notarissen in Groot-Parijs, heeft de gemiddelde prijs van een woning in de Franse hoofdstad in september de kaap van 10.000 euro per vierkante meter gehaald. En volgens de tarieven op de voorcontracten van de notarissen zal de gemiddelde vierkante-meterprijs in de Franse hoofdstad tegen december oplopen tot 10.220 euro. Dat stemt overeen met een prijsstijging van ongeveer 7 procent voor heel 2019. Vandaag de dag hebben al dertien van de twintig arrondissementen in Parijs de grens van de 10.000 euro per vierkante meter bereikt en overschrijden vijf  arrondissementen reeds de kaap van de 12.000 euro. Maar in alle arrondissementen ligt de gemiddelde prijs hoger dan 8.000 euro per vierkante meter. Dat is erg veel, al blijft het nog gevoelig minder dan de gemiddelde vierkante-meterprijzen die in steden als New York (13.500 euro) of Londen (14.500 euro) worden gehanteerd.

 

Lage tarieven, brexit-effect en Airbnb

De voorbije jaren zijn de Parijse vastgoedprijzen constant en duurzaam gestegen (+66 procent op tien jaar tijd). Die stijging wordt bovendien in de hand gewerkt door de lage intrestvoeten maar ook – in het geval van luxewoningen – door een brexit-effect: de dringende vraag van rijke expats die Groot-Brittannië willen verlaten uit vrees voor de brexit heeft vorig jaar extra druk gelegd op de prijzen voor grote luxeappartementen in Parijs. En dan hebben we het nog niet over het Airbnb-effect: heel wat investeerders kopen woningen in het hart van de hoofdstad om te verhuren aan toeristen. Volgens de meeste experts zullen de vastgoedprijzen in Parijs de komende jaren blijven stijgen, en dat niet alleen in de trendy delen van de stad maar eveneens in de volkswijken. Ook daar stijgen de prijzen razendsnel. 

 

Wilt u uw prestigewoning of -appartement in de beste omstandigheden verzekeren? Aarzel dan niet om hier een bestek aan te vragen.