Motorhome: op reis en tegelijk thuis

Motorhome: op reis en tegelijk thuis

De motorhome ofte camper is helemaal in. Hij vormt de manier van reizen bij uitstek voor moderne nomaden die vrijheid en onafhankelijkheid zoeken. Om er optimaal van te genieten biedt VdH op maat gemaakte verzekeringen aan voor het voertuig en de inboedel. 

 

Na een lange lockdownperiode gaat er niets boven een zwerfvakantie in de open lucht, in alle vrijheid en in een gezellige cocon. De camper heeft de laatste jaren de wind in de zeilen en zal deze zomer zeker nog aan aanhangers winnen. Des te meer omdat deze voertuigen tegenwoordig een hoogstaand comfort en alle mogelijke voorzieningen bieden. Je houdt dan ook halt waar je wil (of toch bijna), wanneer je wil, hoe lang je wil. Een motorhome is immers voertuig, onderdak en verblijf in één. De mooiste landschappen worden uw decor voor een avond. De volgende dag rijd je je volgende avontuur tegemoet zonder dat je je koffers hoeft in te pakken. Als dat geen comfort en gemak is…

 

Voor elk wat wils

De camper trekt een steeds groter publiek. In België is het aantal inschrijvingen jaar op jaar gegroeid met ongeveer 20%: van 2.533 exemplaren in 2010 tot 4.985 in 2019. En dat publiek is erg gevarieerd. Aan de ene kant zijn er de ‘van life’-liefhebbers, die het hele jaar door in een busje wonen, van het ene land naar het andere trekken en een minimalistische levensstijl nastreven. Aan de andere kant zijn er mensen die hun camper ruim en hyperluxueus willen, met een uiterst comfortabele uitrusting, zoals een echte boxspringmatras, een badkamer met douche en een ingerichte keuken. De camper is in dit geval eigenlijk een heus huis op wielen. De vakantie begint zodra je de contactsleutel omdraait. In alle gevallen biedt de camper zijn gebruiker een unieke ervaring.

 

Goed verzekerd vertrekken

Om te voorkomen dat soort vrije vakanties een nachtmerrie worden, biedt verzekeraar VdH je een specifieke en volledige dekking voor je camper. Met de “Motorhome Protection”-polis kun  je zonder zorgen van je vrijheid genieten. Deze verzekering dekt niet alleen het voertuig, maar ook de spullen aan boord.

 

Promotie

Vanaf 1 juni 2020 biedt VdH je een gratis uitbreiding: bij elk nieuw “Motorhome Protection”-contract krijg je een gratis bijstandsverzekering erbovenop. Zo kun je met een gerust hart op avontuur…

Ons huis, toevluchtsoord van onze passies

Ons huis, toevluchtsoord van onze passies

De lockdown ten gevolge van het coronavirus heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk ons huis, onze thuis, ons toevluchtsoord voor onze passies eigenlijk wel is. De ‘Prestige Home Protection’-dekking van VdH beschermt uw huis en wat erin schuilgaat. 

 

Sinds 11 mei komt de vastgoedmarkt weer tot leven. De heropleving is zelfs bijzonder sterk, zo blijkt. De voorbije weken registreerde de online advertentiesite Immoweb een recordaantal bezoekers, met 40% meer traffic en 20% meer advertenties dan in ‘normale’ tijden. De Belg lijkt nog steeds een baksteen in zijn maag te hebben. En misschien zelfs meer dan ooit. De economische crisis die zich in het kielzog van het coronavirus manifesteert, heeft mensen doen beseffen dat onroerend goed een solide en tastbare waarde blijft.

 

Oost West Thuis Best

De lockdown heeft ons ook het belang doen inzien van een ruime en comfortabele accommodatie. Uit een onderzoek van de vastgoedgroep ERA blijkt dat 80% van de Brusselaars en Walen geen woningen meer willen kopen zonder tuin. 78,9% wil niet meer investeren in appartementen zonder terras. Uit de ERA-enquête blijkt ook dat de Belgen vasthouden aan hun bakstenen: met de crisis zou één op de vier mensen afzien van de verkoop van (een deel van) hun vastgoed. Over de prijsevolutie kunnen nog geen uitspraken worden gedaan, maar volgens experts blijft de waarde van onroerend goed voorlopig stabiel.   

 

Een goed beveiligde woning

De lockdown was voor de meesten van ons de gelegenheid om als koppel, als gezin hechter samen te leven en in te zien dat ons huis ook ons toevluchtsoord is. Onze Prestige Home Protection-garantie is bedoeld om uw thuis te beschermen tegen alle incidenten die uw erfgoed zouden kunnen beschadigen. Uw huis en de inhoud ervan, uw kunstcollectie, uw passies… Sinds 11 mei staat VdH weer tot uw beschikking om ter plaatse risico-evaluaties uit te voeren, waarbij we natuurlijk strikte hygiënemaatregelen in acht nemen. Hier vindt u meer informatie over onze Prestige Home Protection en Fine Art Insurance- dekkingen.

“Life is Beautiful”, de ideale overlijdensdekking voor jonge gezinnen

“Life is Beautiful”, de ideale overlijdensdekking voor jonge gezinnen

De verzekering “Life is Beautiful” van VdH ondersteunt jonge gezinnen bij plotseling overlijden. Een betaalbare premie en een eenvoudige contractafsluiting: wat wilt u nog meer?

 

Jeugd rijmt niet noodzakelijkerwijs met onbezorgdheid. U kunt in optima forma zijn terwijl u zich toch bewust bent van de gevaren die het leven met zich mee kan brengen. De “Life is Beautiful”-verzekering van VdH is bedoeld voor jonge gezinnen die zich willen beschermen tegen het onverwachte. Omdat het vooruitzicht op een serene toekomst vaak de voorwaarde is van een gelukkig leven vandaag. 

 

Wat houdt de “Life is Beautiful”-verzekering in?

De verzekering voorziet een dekking tegen overlijden door ongeval (plotse externe oorzaak) en plotseling overlijden als gevolg van plotselinge en inwendige aandoening (hier vindt u de lijst met aandoeningen die door deze verzekering worden gedekt, evenals het bedrag van de premie en vergoedingen), met daarnaast een kleine overlijdenscomponent Alle Oorzaken. De “Life is Beautiful”-verzekering is uniek: er is geen soortgelijk product op de markt.

 

Tot wie richt de “Life is Beautiful”-verzekering zich?

Deze dekking is bedoeld voor jonge gezinnen die zichzelf willen beschermen tegen het onverwachte; voor een echtgenoot of echtgenote die een professionele carrière leidt en zijn/haar gezin wil beschermen in het geval dat zijn/haar partner die het huishouden leidt, onverwachts wegvalt. We vergeten vaak dat het wegvallen van de echtgenoot of echtgenote grote gevolgen kan hebben voor de carrière, de organisatie van het huishouden, de opvoeding van de kinderen en/of het beheer van de woonplaats van de langstlevende echtgenoot.

 

Eenvoudig en online intekenen

Deze verzekering afsluiten is heel eenvoudig. De procedure wordt online uitgevoerd door de makelaar, via de VdH-website. Deze verzekering is toegankelijk voor mensen die tussen 18 en 50 jaar zijn op het moment van ondertekening van het contract.

VdH biedt ook andere overlijdensdekkingen aan, zoals de verzekering “Overlijden alle oorzaken” of  “Sudden Death Protection“, die eveneens beantwoorden aan de behoeften van uw gezin of uw bedrijf en dat voor grotere kapitalen.  

“Donation Cover”, voor een serene schenking zonder verrassingen

“Donation Cover”, voor een serene schenking zonder verrassingen

Steeds meer mensen willen hun dierbaren financiële steun bieden door een schenking te toen. Het is in deze context dat VdH iets meer dan 5 jaar geleden de ‘Donation Cover’-verzekering heeft gelanceerd. Die dekt het bedrag dat u aan successierechten zou moeten betalen en dit voor een veel lagere premie dan de schenkingsrechten die u verschuldigd bent als u de schenking laat registreren bij de notaris.

 

Wat zijn de algemene regels voor schenkingen en successierechten in België?

Als u een schenking doet en deze laat registreren, moet u schenkingsrechten betalen. Het bedrag van deze rechten hangt af van het Gewest, de waarde van de overgedragen goederen en de familierelatie tussen de schenker en de ontvanger.

Een onderhandse (dus niet geregistreerde) schenking van een roerend goed is echter ook legaal – alleen bij onroerende goederen is registratie verplicht. U betaalt dan geen schenkingsrechten. Als de schenker echter binnen 3 jaar overlijdt, wordt deze schenking mee in rekening gebracht voor de berekening van de successierechten.

Om deze successierechten bij overlijden van de schenker binnen 3 jaar na de niet-geregistreerde schenking te vermijden, kunt u intekenen op de voordelige “Donation Cover”-verzekering van VdH.

 

Wat is het voordeel van de “Donation Cover” van VdH?

Bij overlijden van de schenker binnen 3 jaar na een niet-geregistreerde schenking, betaalt deze verzekering u een kapitaal uit dat de gevorderde successierechten dekt. De verzekeringspremie is overigens altijd lager dan de registratiekosten voor de betreffende schenking. Een ideale oplossing zonder risico’s dus!

 

Een rekenvoorbeeld om het voordeel van de “Donation Cover” te illustreren.

Een in Vlaanderen wonende 60-jarige man schenkt €1.000.000 aan zijn dochter.

Als hij de schenking registreert, wordt een vergoeding van 3% in rekening gebracht, t.t.z. €30.000.

Als hij de schenking niet registreert en binnen 3 jaar overlijdt, zal de begunstigde successierechten moeten betalen ten bedrage van € 222.000.

Als hij de verzekering afsluit, is de koopsom (voor 3 jaar) €2.489,40 (tarief voor niet-rokers).

 

Wat zijn in bovenstaand voorbeeld de medische formaliteiten om een “Donation Cover” af te sluiten? (leeftijdsgrens, etc.)?

De verzekerde zal enkele medische onderzoeken moeten laten uitvoeren bij de arts van zijn keuze. Ter informatie: de leeftijdsgrens voor het afsluiten van deze garantie is 79 jaar.

 

Skiën zonder zorgen met VdH

Skiën zonder zorgen met VdH

Aan bepaalde sport- of vrijetijdsactiviteiten zijn risico’s verbonden. Om ze ongehinderd te beoefenen biedt VdH specifieke en op maat gemaakte verzekeringen waarvan de dekking breder is dan die van conventionele verzekeraars.

VdH verzekert uw passies. En dus ook uw vrijetijdsactiviteiten. Skiën is een goed voorbeeld van een risicovolle privéactiviteit. Een valpartij kan de uitoefening van uw beroep ernstig beïnvloeden … Bij een ongeval in fout is de tussenkomst van de mutualiteit vaak beperkt. Om geheel zorgeloos de hellingen af te roetsjen biedt VdH de “Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen“.

 

Brede dekking

De ‘Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen’ gaat ruimer dan skiën alleen en is bedoeld voor iedereen die een risicovolle sport of hobby beoefent of een gevaarlijke activiteit uitvoert. Ze dekt daarnaast ook mensen die in risicogebieden verblijven en organisatoren van sportactiviteiten. “De meest voorkomende profielen die voor deze dekking kiezen, zijn mensen die een risicovolle sport of hobby beoefenen, zoals auto- of motorwedstrijden,” zegt men bij VdH.

 

Op maat gemaakt

Natuurlijk valt ook skiën onder de gedekte activiteiten. “De premie wordt vanzelfsprekend berekend op basis van het risico: off-piste, heli-skiën, enz. Onze Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen biedt vier soorten garanties: overlijden, blijvende invaliditeit, totale tijdelijke arbeidsongeschiktheid en medische kosten. Het gedekte kapitaal is afhankelijk van de wensen van de cliënt en zijn inkomen. Het maximale kapitaal hangt af van de uitgevoerde activiteit en het profiel van de klant”, verklaart men bij VdH. Er is trouwens geen leeftijdslimiet om in te tekenen op dit product.

 

Wat VdH uniek maakt

De sterkte van VdH is niet alleen dat zijn specialisten over massa’s ervaring en knowhow beschikken, maar ook het feit dat er risico’s worden afgedekt waar conventionele verzekeraars meestal geen rekening mee houden. Een ander voordeel van VdH is dat men zich helemaal afstemt op de wensen van de klant. De “Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen” biedt een oplossing aangepast aan elke situatie. Zo kunt u optimaal genieten van elk ontspanningsmoment.