Motorhome: op reis en tegelijk thuis

Motorhome: op reis en tegelijk thuis

De motorhome ofte camper is helemaal in. Hij vormt de manier van reizen bij uitstek voor moderne nomaden die vrijheid en onafhankelijkheid zoeken. Om er optimaal van te genieten biedt VdH op maat gemaakte verzekeringen aan voor het voertuig en de inboedel. 

 

Na een lange lockdownperiode gaat er niets boven een zwerfvakantie in de open lucht, in alle vrijheid en in een gezellige cocon. De camper heeft de laatste jaren de wind in de zeilen en zal deze zomer zeker nog aan aanhangers winnen. Des te meer omdat deze voertuigen tegenwoordig een hoogstaand comfort en alle mogelijke voorzieningen bieden. Je houdt dan ook halt waar je wil (of toch bijna), wanneer je wil, hoe lang je wil. Een motorhome is immers voertuig, onderdak en verblijf in één. De mooiste landschappen worden uw decor voor een avond. De volgende dag rijd je je volgende avontuur tegemoet zonder dat je je koffers hoeft in te pakken. Als dat geen comfort en gemak is…

 

Voor elk wat wils

De camper trekt een steeds groter publiek. In België is het aantal inschrijvingen jaar op jaar gegroeid met ongeveer 20%: van 2.533 exemplaren in 2010 tot 4.985 in 2019. En dat publiek is erg gevarieerd. Aan de ene kant zijn er de ‘van life’-liefhebbers, die het hele jaar door in een busje wonen, van het ene land naar het andere trekken en een minimalistische levensstijl nastreven. Aan de andere kant zijn er mensen die hun camper ruim en hyperluxueus willen, met een uiterst comfortabele uitrusting, zoals een echte boxspringmatras, een badkamer met douche en een ingerichte keuken. De camper is in dit geval eigenlijk een heus huis op wielen. De vakantie begint zodra je de contactsleutel omdraait. In alle gevallen biedt de camper zijn gebruiker een unieke ervaring.

 

Goed verzekerd vertrekken

Om te voorkomen dat soort vrije vakanties een nachtmerrie worden, biedt verzekeraar VdH je een specifieke en volledige dekking voor je camper. Met de “Motorhome Protection”-polis kun  je zonder zorgen van je vrijheid genieten. Deze verzekering dekt niet alleen het voertuig, maar ook de spullen aan boord.

 

Promotie

Vanaf 1 juni 2020 biedt VdH je een gratis uitbreiding: bij elk nieuw “Motorhome Protection”-contract krijg je een gratis bijstandsverzekering erbovenop. Zo kun je met een gerust hart op avontuur…

Ons huis, toevluchtsoord van onze passies

Ons huis, toevluchtsoord van onze passies

De lockdown ten gevolge van het coronavirus heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk ons huis, onze thuis, ons toevluchtsoord voor onze passies eigenlijk wel is. De ‘Prestige Home Protection’-dekking van VdH beschermt uw huis en wat erin schuilgaat. 

 

Sinds 11 mei komt de vastgoedmarkt weer tot leven. De heropleving is zelfs bijzonder sterk, zo blijkt. De voorbije weken registreerde de online advertentiesite Immoweb een recordaantal bezoekers, met 40% meer traffic en 20% meer advertenties dan in ‘normale’ tijden. De Belg lijkt nog steeds een baksteen in zijn maag te hebben. En misschien zelfs meer dan ooit. De economische crisis die zich in het kielzog van het coronavirus manifesteert, heeft mensen doen beseffen dat onroerend goed een solide en tastbare waarde blijft.

 

Oost West Thuis Best

De lockdown heeft ons ook het belang doen inzien van een ruime en comfortabele accommodatie. Uit een onderzoek van de vastgoedgroep ERA blijkt dat 80% van de Brusselaars en Walen geen woningen meer willen kopen zonder tuin. 78,9% wil niet meer investeren in appartementen zonder terras. Uit de ERA-enquête blijkt ook dat de Belgen vasthouden aan hun bakstenen: met de crisis zou één op de vier mensen afzien van de verkoop van (een deel van) hun vastgoed. Over de prijsevolutie kunnen nog geen uitspraken worden gedaan, maar volgens experts blijft de waarde van onroerend goed voorlopig stabiel.   

 

Een goed beveiligde woning

De lockdown was voor de meesten van ons de gelegenheid om als koppel, als gezin hechter samen te leven en in te zien dat ons huis ook ons toevluchtsoord is. Onze Prestige Home Protection-garantie is bedoeld om uw thuis te beschermen tegen alle incidenten die uw erfgoed zouden kunnen beschadigen. Uw huis en de inhoud ervan, uw kunstcollectie, uw passies… Sinds 11 mei staat VdH weer tot uw beschikking om ter plaatse risico-evaluaties uit te voeren, waarbij we natuurlijk strikte hygiënemaatregelen in acht nemen. Hier vindt u meer informatie over onze Prestige Home Protection en Fine Art Insurance- dekkingen.

Skiën zonder zorgen met VdH

Skiën zonder zorgen met VdH

Aan bepaalde sport- of vrijetijdsactiviteiten zijn risico’s verbonden. Om ze ongehinderd te beoefenen biedt VdH specifieke en op maat gemaakte verzekeringen waarvan de dekking breder is dan die van conventionele verzekeraars.

VdH verzekert uw passies. En dus ook uw vrijetijdsactiviteiten. Skiën is een goed voorbeeld van een risicovolle privéactiviteit. Een valpartij kan de uitoefening van uw beroep ernstig beïnvloeden … Bij een ongeval in fout is de tussenkomst van de mutualiteit vaak beperkt. Om geheel zorgeloos de hellingen af te roetsjen biedt VdH de “Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen“.

 

Brede dekking

De ‘Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen’ gaat ruimer dan skiën alleen en is bedoeld voor iedereen die een risicovolle sport of hobby beoefent of een gevaarlijke activiteit uitvoert. Ze dekt daarnaast ook mensen die in risicogebieden verblijven en organisatoren van sportactiviteiten. “De meest voorkomende profielen die voor deze dekking kiezen, zijn mensen die een risicovolle sport of hobby beoefenen, zoals auto- of motorwedstrijden,” zegt men bij VdH.

 

Op maat gemaakt

Natuurlijk valt ook skiën onder de gedekte activiteiten. “De premie wordt vanzelfsprekend berekend op basis van het risico: off-piste, heli-skiën, enz. Onze Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen biedt vier soorten garanties: overlijden, blijvende invaliditeit, totale tijdelijke arbeidsongeschiktheid en medische kosten. Het gedekte kapitaal is afhankelijk van de wensen van de cliënt en zijn inkomen. Het maximale kapitaal hangt af van de uitgevoerde activiteit en het profiel van de klant”, verklaart men bij VdH. Er is trouwens geen leeftijdslimiet om in te tekenen op dit product.

 

Wat VdH uniek maakt

De sterkte van VdH is niet alleen dat zijn specialisten over massa’s ervaring en knowhow beschikken, maar ook het feit dat er risico’s worden afgedekt waar conventionele verzekeraars meestal geen rekening mee houden. Een ander voordeel van VdH is dat men zich helemaal afstemt op de wensen van de klant. De “Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen” biedt een oplossing aangepast aan elke situatie. Zo kunt u optimaal genieten van elk ontspanningsmoment.

Hedendaagse kunst, een veilige haven?

Hedendaagse kunst, een veilige haven?

Sinds de financiële crisis van 2008 worden kunstwerken steeds meer beschouwd als een “veilige” belegging. Is dat zo? En hoe kun je goed investeren? 

 

De kunstwereld heeft relatief gezien weinig hinder gehad van de verschillende economische crisissen van de voorbije jaren. Wanneer de interestvoeten met de nulgrens flirten (of zelfs negatief gaan), voelen sommige beleggers de verzamelkoorts opflakkeren. Met kunst kun je immers je patrimonium diversifiëren. Maar wat te kiezen uit zo’n brede en gevarieerde waaier?

 

De ideale formule 

Kunst wordt dan wel beschouwd als een veilige haven, bij VdH zijn we van mening dat een dergelijke aankoop ook met ‘goesting’ moet gebeuren. Wanneer het verstand en het hart op dezelfde lijn zitten, dan heb je de ideale formule. Om kunst op lange termijn te laten renderen moet de verzamelaar – of hij nu een beginner of een kenner is – zich goed inlichten en zich laten begeleiden.

 

Hedendaagse kunst in de lift

De term ‘hedendaagse kunst’ slaat op alle werken geproduceerd tussen 1945 en nu, ongeacht de stijl of de esthetische praktijk. De hedendaagse kunst onderscheidt zich van de moderne kunst door de introductie van de fotografie. Kunst doet voortaan meer dan enkel maar de werkelijkheid weergeven (die plaats wordt ingenomen door de fotografie). Kunstenaars wagen zich aan andere vormen, stellen dingen in vraag, experimenteren volop en gaan conceptueel te werk. Er waait een radicale nieuwe wind door de kunstwereld!

 

Wat met kunst “Made in Belgium”?

We hebben in ons land het geluk talrijke hedendaagse kunstenaars te hebben, het bewijs dat België een vruchtbare artistieke bodem heeft. Steeds meer namen breken door op de internationale markt en vinden hun weg naar galerijen in onze buurlanden en zelfs over de Atlantische Oceaan, waar “Made in Belgium” in de smaak valt. Pierre Alechinsky, Pol Bury, Luc Tuymans, Jan Fabre, Arne Quinze en Wim Delvoye zijn slechts enkele namen op een erg lange lijst van Belgische getalenteerde vertegenwoordigers van het genre.

 

Verzekering op maat

Of kunst voor u nu een passie, een investering of beide is, het is belangrijk dat u zich wapent tegen accidentele schade die uw patrimonium kan treffen. Net zoals we vandaag onze auto’s en onze woningen beschermen, moeten we ook onze kunstwerken indekken tegen risico’s. Bij VdH bieden we oplossingen op maat aan om het patrimonium van onze klanten optimaal te beschermen, want wij zijn ervan overtuigd dat passies verzekeren ook een kunst is…

 

Verzekering: « Bescherming bij plots overlijden » – een exclusiviteit van VdH

Verzekering: « Bescherming bij plots overlijden » – een exclusiviteit van VdH

De dekking “Sudden Death Protection” is een product dat u enkel bij VdH vindt. Wij hebben hen gecontacteerd om meer informatie over deze waarborg in te winnen. 

 

De firma VdH onderschrijft diverse overlijdensdekkingen. Tot deze behoort een exclusieve oplossing: de dekking “Sudden Death Protection” (bescherming bij plots overlijden). Een interessant compromis tussen de dekking “Overlijden alle oorzaken” en “Overlijden door lichamelijke ongevallen”, zo blijkt.

 

Waarom heeft VdH beslist om de dekking “Sudden Death Protection” aan te bieden?

Het product bestaat sinds 2008. VdH wilde een aanvullend alternatief vinden voor de verzekering “Overlijden alle oorzaken”, die vaak erg duur is, en de dekking “Overlijden door lichamelijke ongevallen”, die vaak te beperkt is.

 

Tot wie richt deze dekking zich?

Tot personen die zich gedurende een bepaalde periode (vaak drie jaar) willen indekken tegen “plots en onvoorzienbaar overlijden”, maar met een eenvoudigere acceptatieprocedure dan bij overlijdensverzekering “alle oorzaken”. Dit product richt zich vooral tot mensen die hun nalatenschap willen veiligstellen. Het zijn vaak personen van ongeveer 50 jaar oud die een schenking willen doen aan hun naasten of die een algemene dekking willen van hun activa.

 

Deze verzekering maakt het ook mogelijk om een successie sereen te regelen.

Inderdaad. In geval van zware ziekte kan de verzekerde nog de tijd hebben om zijn successie te regelen, maar niet in het geval van een plots overlijden. De naasten van de overledene bevinden zich dan in een complexe successiesituatie. Het is hierop dat onze verzekering inspeelt.

 

Welke risico’s zijn gedekt? 

De “Sudden Death Protection” dekt de klassieke risico’s, maar ook de 10 aandoeningen die het vaakst tot een plots overlijden leiden. We dekken dus niet de ziekte zelf, zodat we een interessantere premie kunnen aanbieden dan bij de overlijdensdekking “alle oorzaken”.

 

Waarom is het een goed compromis tussen de dekkingen “Overlijden door lichamelijke ongevallen” en “Overlijden Alle Oorzaken”?

De verzekering “Overlijden door lichamelijke ongevallen” dekt alle ongevallen (maar niet de ziektes); onze “Sudden Death Protection” dekt alle ongevallen alsook de 10 voornaamste aandoeningen die tot het plotse overlijden van de verzekerde kunnen leiden; de dekking “Alle Oorzaken” verzekert tegen alle ongevallen, aandoeningen en ziektes. De dekking “Sudden Death Protection” is dus veel uitgebreider dan de dekking “Overlijden door lichamelijke ongevallen”, maar is vaak minder duur dan de dekking “Alle Oorzaken”.

 

En hoe zit het met de medische acceptatie?

Dat is een van de grootste voordelen van de “Sudden Death Protection”: om in te tekenen moet de verzekerde enkel een medische vragenlijst invullen. Er is geen medisch onderzoek vereist. Als de verzekerde een medische voorgeschiedenis heeft, dan kan het zijn dat we bijkomende informatie opvragen om het risico beter te analyseren.

 

Is de formule “Sudden Death Protection” een succes? 

Het product vindt steeds meer aftrek: het groeit zo’n 10% per jaar. We ontvangen geregeld vragen rond deze dekking. Onze klanten ontdekken het product langs diverse kanalen: familie, boekhouder, bankier, advocaat, enzovoort. Het gebeurt ook dat verschillende personen van hetzelfde gezin voor dit product opteren.