To be or not to be… an oldtimer?

To be or not to be… an oldtimer?

De Belgische wetgeving voorziet specifieke bepalingen voor oldtimers. De leeftijd waarop uw auto dit speciale statuut bereikt, varieert naargelang van het Belgische gewest waar u woont. Alles nog eens op een rijtje… 

In België verstrekt de wetgever een speciaal statuut voor de zogenaamde oldtimers. Dit statuut, dat gepaard gaat met afwijkingen inzake inschrijving, belastingen en technische keuring, wordt verleend op basis van de leeftijd van de auto. De hamvraag blijft dus vanaf welke leeftijd een auto beschouwd wordt als oldtimer. Er moet overigens een onderscheid gemaakt worden tussen inschrijving en belastingen. Ook hier zijn er verschillen tussen de verschillende regio’s in ons land…

25 jaar voor een O-plaat

Wat de inschrijving betreft, kan elk voertuig van 25 jaar of ouder voorzien worden van een O-plaat (van “oldtimer”) en dat in alle drie Belgische gewesten. De voorwaarde is dus dezelfde in heel het land. Een inschrijving op O-plaat gaat gepaard met bepaalde gebruiksbeperkingen, maar ook een vereenvoudigde en minder frequente technische keuring.

25 of 30 jaar voor een zachtere fiscaliteit

Wat de belastingen betreft (belasting op inverkeerstelling en jaarlijkse verkeersbelasting): die hangen af van het gewest.

  • In Brussel geniet je van een minder zware fiscaliteit wanneer het voertuig 25 jaar of ouder is.
  • In Vlaanderen moet het voertuig voor het eerst ingeschreven zijn voor eind 1992 (of 30 jaar oud zijn als het voertuig voor het eerst werd ingeschreven na 31 december 1992).
  • In Wallonië moet de auto minstens 30 jaar oud zijn.

Complexe situaties

Het feit dat er verschillende voorwaarden zijn voor de inschrijving en de belastingen kan in de praktijk tot complexe situaties leiden. Voorbeeld: een eigenaar die vandaag een 25 jaar oude auto inschrijft in Wallonië, kan dat op O-platen doen en zo van een vereenvoudigde technische keuring genieten, maar hij moet wel de gebruikelijke belastingen voor een tweedehandsauto betalen (met inbegrip van de ecomalus) tot het voertuig de leeftijd bereikt van 30 jaar… U houdt hier maar beter rekening mee voor u een bepaalde classic car koopt.    

Wenst u uw classic car optimaal te verzekeren? Neem dan contact met ons op voor een voorstel.