VdH: verzekering tegen de “stille moordenaar”

VdH: verzekering tegen de “stille moordenaar”

De Week van het Hart is een gelegenheid om mensen eraan te herinneren dat hartaanvallen de belangrijkste doodsoorzaak blijven in België. Ze gebeuren zonder waarschuwing en worden daarom vaak “stille moordenaar” genoemd. VdH biedt een exclusieve dekking bij plotseling overlijden.

 

De 41e editie van de Week van het Hart vond plaats van 21 tot 28 september. Deze week wordt georganiseerd door de Belgische Cardiologische Liga, die ervoor heeft gekozen om in 2020 de pathologie van hartfalen aan te pakken. Hartfalen is soms moeilijk te detecteren maar kan een hartaanval veroorzaken, wat vaak leidt tot een plotselinge dood. VdH biedt een specifieke en exclusieve verzekering die plotselinge dood dekt: Sudden Death Protection.

 

Hartaanval: belangrijkste doodsoorzaak in België

“Hart- en vaatziekten, en in het bijzonder myocardinfarcten, blijven vandaag de belangrijkste oorzaak van overlijden en ziekte in België,” benadrukt een woordvoerder van de Belgische Cardiologische Liga. “Jaarlijks krijgen in ons land ongeveer 15.000 mensen een hartaanval, in bijna de helft van de gevallen met dodelijke afloop: 49 % bij mannen en 55 % bij vrouwen.”

 

Ook jongeren worden getroffen

De Belgische Cardiologische Liga wijst erop dat hartaanvallen niet alleen de oudste mensen treffen: “Bijna een kwart van de eerste hartaanvallen komt voor bij mannen vóór de leeftijd van 55 jaar. Een derde van deze aanvallen is dodelijk.”

 

De Sudden Death Protection van VdH

Hartstilstand is meestal een plotselinge gebeurtenis, die vaak optreedt zonder voorafgaande symptomen en die bijgevolg moeilijk te voorspellen is. Vandaar het belang van een goede verzekering om uw dierbaren te behoeden.

De Sudden Death Protection van VdH is uitgebreider dan de verzekering ‘Overlijden door ongeval’, omdat deze niet alleen klassieke ongevallen dekt maar ook 10 aandoeningen die het vaakst de oorzaak zijn van een plotselinge dood, waaronder hartaanvallen.

Deze verzekering dekt geen ziekten, wat het mogelijk maakt om een meer betaalbare premie aan te bieden dan de premie ‘Overlijden alle oorzaken’. Ook is de acceptatieprocedure eenvoudiger. De Sudden Death Protection is dus een goed compromis tussen de dekking ‘Overlijden door ongeval’ en ‘Overlijden alle oorzaken’.