Focus: de kunstmarkt versus het coronavirus

Focus: de kunstmarkt versus het coronavirus

De kunstmarkt ondervindt hinder van de pandemie, maar is zeker niet tot stilstand gekomen. Frédéric de Haan, Managing Director van VdH, werpt een analytische blik op de sector, die nog steeds populair is bij investeerders.  

 

Hoe gaat het met de kunstmarkt sinds de komst van het coronavirus?

De markt zit een beetje tussen twee trends in. Enerzijds is er de negatieve impact op de galerijen. Door de coronamaatregelen kunnen ze niet rekenen op dé troef die hun kracht is: sociale contacten. Vernissages worden afgelast of uitgesteld. Dit zijn voor de galerijen belangrijke momenten van interactie waarop ontmoetingen aanzetten tot ontdekkingen en ‘impulsaankopen’. Dit sociale aspect van galerijen is belangrijk om inkomsten te genereren.

Daarnaast heb je Brafa, dat elk jaar dé ontmoetingsplaats is voor kunstliefhebbers en verzamelaars in ons land. De afgelasting van dit evenement in januari 2021 is uiteraard een harde klap voor de kunstwereld en voor de vele galeries en verzamelaars die er samenkomen. Er worden echter diverse initiatieven ontwikkeld, zoals de “Brafa @ home in the Galleries”, die zal plaatsvinden van 27 tot 31 januari 2021.

Anderzijds is er een positieve trend: tijdens de huidige crisis blijven bekende kunstenaars een veilige haven voor veel verzamelaars. Ze zijn nog steeds in trek bij collectioneurs en/of investeerders die hun patrimonium willen diversifiëren.

 

Kan de economische onzekerheid als gevolg van de crisis daardoor gunstig zijn voor de kunstmarkt?

Jazeker. Met het oog op diversificatie van activa wordt kunst al jaren als een aantrekkelijke investering gezien. In deze lockdownperiode brengen mensen steeds meer tijd thuis door, “thuiswerken” is de norm geworden. Kunst is een plezier voor het oog, een vorm van verstrooiing die gewaardeerd wordt door gevestigde en nieuwe verzamelaars.

Toegegeven, de aandelenmarkt heeft de afgelopen maanden niet slecht gepresteerd en de daling van het tweede kwartaal van 2020 lijkt goed te zijn verteerd. Maar de tweede golf waar we nu mee geconfronteerd worden, kan de kunstwereld uit de semi-winterslaap halen. Om nieuwe kunstenaars en nieuwe werken te ontdekken zal het echter wachten zijn tot een tijd waarin alles weer normaliseert.

 

Wie heeft er op de markt baat bij het sluiten van galerijen en het beperken van het aantal kunstgerelateerde evenementen?

De veilinghuizen lijken nu de hele markt naar zich toe te trekken. Nu galerijen sluiten of wachten op betere dagen, gedijt de online verkoop. Rijk gevulde catalogi verleiden kopers die zich deze nieuwe manier van handelen snel eigen hebben gemaakt. Tegenwoordig hebben we de neiging om de – steeds talrijkere – veilinghuizen sneller te vertrouwen, met name dankzij de kwaliteit van de foto’s van de werken die ze aanbieden. Veel veilingen vinden plaats zonder dat de koper zelfs maar de gelegenheid heeft gehad om het werk uit de eerste hand naar waarde te schatten. Het veilingspel van vandaag lijkt sommige liefhebbers toe te staan aan de huidige somberheid te ontsnappen. Als mensen zich vervelen, bieden veilingen hen instant entertainment, om het zo te zeggen.

 

Wat zou uw advies zijn inzake kunstinvesteringen vandaag?

Kunst moet vooral een kwestie van passie blijven. Als er ook een rendementsfactor meespeelt, is het raadzaam om je te richten tot in waarde stijgende kunstenaars of de gevestigde waarden, die in het algemeen zekerheid bieden, of zelfs een meerwaarde in geval van doorverkoop. Een artiest die al een quotering heeft of ondersteund wordt door een galerie met naam is vaak in trek bij de beginnende verzamelaar.

 

Waarom is een goede dekking van kunstwerken essentieel? 

Wil het werk leven, dan moet het ook intact blijven, dat wil zeggen, niet lijden onder gebreken of incidenten die de waarde ervan geheel of gedeeltelijk in gevaar brengen. Uw kunstwerken verzekeren is bovenal uw erfgoed veiligstellen. Het is raadzaam om voor uw collectie een polis op maat af te sluiten zodra de waarde meer dan 100.000 euro vertegenwoordigt.

 

Welke verzekeringsformules zijn beschikbaar voor de verzamelaar?

Er worden verschillende formules aangeboden. De klassieke en meest geruststellende is de verzekering volgens aangenomen waarde, die gebaseerd is op een listing die naar de verzekeraar wordt gestuurd en door deze wordt goedgekeurd. Zo ontstaat er bij schade aan het werk geen discussie over het gegarandeerde kapitaal.

 

Verzekeringsspecialist VdH beperkt zich niet tot de dekking van werken, maar vervult ook een adviserende rol voor verzamelaars.

Inderdaad. We kunnen ze doorverwijzen naar echte specialisten in restauratie, reparatie, vakmensen die een “conditierapport” kunnen opstellen in het geval dat het werk wordt uitgeleend voor bijvoorbeeld een tentoonstelling in een museum.

VdH staat voor “the art of insuring passions”: ons team van specialisten staat verzamelaars en liefhebbers bij met advies en ondersteunt hen om hun bestaande collectie te beschermen en / of een oplossing op maat te uit te werken.

 

Ontdek de “Fine Art Insurance”