“Donation Cover”, voor een serene schenking zonder verrassingen

“Donation Cover”, voor een serene schenking zonder verrassingen

Steeds meer mensen willen hun dierbaren financiële steun bieden door een schenking te toen. Het is in deze context dat VdH iets meer dan 5 jaar geleden de ‘Donation Cover’-verzekering heeft gelanceerd. Die dekt het bedrag dat u aan successierechten zou moeten betalen en dit voor een veel lagere premie dan de schenkingsrechten die u verschuldigd bent als u de schenking laat registreren bij de notaris.

 

Wat zijn de algemene regels voor schenkingen en successierechten in België?

Als u een schenking doet en deze laat registreren, moet u schenkingsrechten betalen. Het bedrag van deze rechten hangt af van het Gewest, de waarde van de overgedragen goederen en de familierelatie tussen de schenker en de ontvanger.

Een onderhandse (dus niet geregistreerde) schenking van een roerend goed is echter ook legaal – alleen bij onroerende goederen is registratie verplicht. U betaalt dan geen schenkingsrechten. Als de schenker echter binnen 3 jaar overlijdt, wordt deze schenking mee in rekening gebracht voor de berekening van de successierechten.

Om deze successierechten bij overlijden van de schenker binnen 3 jaar na de niet-geregistreerde schenking te vermijden, kunt u intekenen op de voordelige “Donation Cover”-verzekering van VdH.

 

Wat is het voordeel van de “Donation Cover” van VdH?

Bij overlijden van de schenker binnen 3 jaar na een niet-geregistreerde schenking, betaalt deze verzekering u een kapitaal uit dat de gevorderde successierechten dekt. De verzekeringspremie is overigens altijd lager dan de registratiekosten voor de betreffende schenking. Een ideale oplossing zonder risico’s dus!

 

Een rekenvoorbeeld om het voordeel van de “Donation Cover” te illustreren.

Een in Vlaanderen wonende 60-jarige man schenkt €1.000.000 aan zijn dochter.

Als hij de schenking registreert, wordt een vergoeding van 3% in rekening gebracht, t.t.z. €30.000.

Als hij de schenking niet registreert en binnen 3 jaar overlijdt, zal de begunstigde successierechten moeten betalen ten bedrage van € 222.000.

Als hij de verzekering afsluit, is de koopsom (voor 3 jaar) €2.489,40 (tarief voor niet-rokers).

 

Wat zijn in bovenstaand voorbeeld de medische formaliteiten om een “Donation Cover” af te sluiten? (leeftijdsgrens, etc.)?

De verzekerde zal enkele medische onderzoeken moeten laten uitvoeren bij de arts van zijn keuze. Ter informatie: de leeftijdsgrens voor het afsluiten van deze garantie is 79 jaar.